60 miljarder – en stor marknad

Så stor är marknaden för ombyggnationer av bostäder i Sverige. Byggkonjunkturen heter en rapport som Sveriges Byggindustrier publicerar fyra gånger per år.

Där delar man in byggnationen i tre huvudområden: Bostäder, Lokaler och Anläggningar. Bostäder är störst. Vid årets första rapport har man börjar dela upp bostäder i Nybyggnad och Ombyggnad. Ombyggnationerna är faktiskt något större än nybyggnationerna, 60 miljarder. Det mest iögonfallande med denna rapport är att man ser en ökning med tio procent av bostadsbyggandet 2014 jämfört med 2013!

Potentialen för energieffektiviseringar i det befintliga bostadsbeståndet är mycket stor. Det uppmärksammas nu på flera håll. De nya bostäder som byggs håller en hög och god energieffektivitet. Där finns redan en stor medvetenhet om vikten av att hushålla med våra resurser. Det är bra.

Det är dock bara cirka en procent som byggs nytt varje år. Det innebär att det finns kvar cirka 99 procent som är befintligt bestånd. Låt vara att en del bara är något åt gammalt. Men det är fortfarande en mycket stor marknad. Som av flera skäl behöver underhållas eller renoveras. Och där är medvetenheten, kunskapen, erfarenheten inte lika påtaglig.

Ny kunskap och forskning om effektivt renoveringsarbete med hållbara lösningar i exempelvis Miljonprogrammet behöver därför samlas på ett och samma ställe, men inte stanna där utan spridas vidare till byggbranschen. Därför startades i början av 2013 ett nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska Högskola efter ett förslag från VVS Företagen.

Nationellt renoveringscentrum ska utvecklas i samarbete med byggbranschen och andra tekniska högskolor. Behovet av samlade vetenskapliga studier om renoveringsprojekt är stort.

Regeringen har nu även aviserat att man kommer ge en långsiktig finansiering till Renoveringscentrum. För att de ska kunna forska och samla befintlig kunskap och samtidigt sprida denna kunskap vidare inom byggbranschen.

Behovet av att sprida den samlade informationen och erfarenheten är mycket viktig. Det räcker inte med forskningsrapporter. En fastighetsägare eller entreprenör måste på ett lättillgängligt sätt enkelt kunna hitta bra välbeprövade metoder hur man beter sig bäst. Stambyten, fasadrenoveringar, fönsterbyten, tilläggsisoleringar eller genomgång av installationer. Ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Kanske till och med socialt hållbara renoveringar kan vara intresse.

Här har Nationellt renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst gemensamma intressen. Och ska samarbeta.

Det är bra samhällsbyggnad.