Behovet av att mötas

Att mötas är grundläggande för oss människor. Liksom att bemötas. Oavsett bakgrund.

nordbygg__kronika__2016

Foto: Stockholmsmässan

I vår bransch är dialog, kommunikation och möten grundläggande för framgång. När detta fungerar, så blir utfallet alltid bättre än om det inte fungerar. Vi kan alla bidra – efter bästa förmåga.

Det gäller vid planeringen, i produktionen och framförallt under den absolut längsta perioden, förvaltningsskedet.

Insikten om detta ökar liksom utveckling av verktyg och hjälpmedel som underlättar detta. I huvudsak är det digitala verktyg.

Men i vår alltmer digitaliserade värld är det inte alla som inser värdet och behovet av det personliga mötet. Det kan kanske bero på att det finns oändligt många fler möjligheter att träffas och mötas digitalt. Men när man upplevt båda formerna av möten inser man att båda behövs.

Det bekräftades även på årets Nordbygg. Drygt 50 000 yrkesverksamma möttes under fyra dagar i förra veckan på Stockholmsmässan där Nordbygg äger rum. Den mässan behövs.

Stora delar av Byggsverige möttes. Det är härligt att se halstatuerade ”biffar” engagerat ta del av mångfaldsseminarier. Bland annat.

Men ”normen” är en medelålders vit man i profilkläder.

Tro det eller ej, men vi är många sådana som uppskattar möten med de som inte riktigt uppfyller ”normen”. Det är i de mötena som nya insikter växer fram. Typ digitala lösningar inom områden som traditionellt varit analoga.

Alla vi som verkat som arbetsledare och platschefer ute på byggen vet värdet av möten. Mellan människor med olika bakgrund, etnicitet eller religion.

Seminarier, montrar med prova på-möjligheter och prisutdelningar. Det är en kort beskrivning av mässan.

Fler och fler av tjänsterna och erbjudandena på Nordbygg är digitala. Just därför finns behovet av att mötas på riktigt. Öga mot öga. Bygga relationer. Ta på, känna på. Är det användarvänligt? Är marknaden mogen för att ta nästa steg? Det är viktiga frågor. Som behöver besvaras. Och i möten mellan människor med olika bakgrund, där växer de bästa svaren fram.

Mångfald, hållbarhet, miljö finns ofta omhändertagna. Ämnen som inte var lika aktuella för tiotalet år sedan. Utvecklingen går framåt.

Möten i verkliga livet – det är bra samhällsbyggnad.