Beställarkompetensen utvecklas hela tiden – med AMA

Jag hävdar bestämt att det är beställarkompetens som har störst påverka på slutresultatet i all verksamhet. Oavsett område. Det kan gälla upphandling av flyktingförläggningar, medicinsk utrustning eller inom det traditionella samhällsbyggandet.

ama_konvent_kronika_2016

Beställaren kan påverka mest och får leva med konsekvenserna av alla beslut under produktionsskedet – positiva som negativa. Därför gäller det att alltid utveckla sin kompetens.

Det gör föreningen Byggherrarna. Den föreningen samlar bland sina medlemmar några av Sveriges viktigaste beställare inom såväl offentlig som privat verksamhet. Föreningen bildades ursprungligen på 1960-talet för att tillvarata byggherrarnas juridiska intressen i förhållande till leverantörerna. Men nu har utvecklingen gått dithän att Byggherrana aktivt arbetar för att utveckla hela branschen. Det är bra!

Ett bra exempel på denna ambition från Byggherrarna är samarbetet med Svensk Byggtjänst om tidernas första AMA-konvent. En historisk händelse.

Referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är en angelägenhet för hela samhällsbyggnadsbranschen. AMA är en svensk klassiker som sedan 1950-talet varit grunden för professionella byggbeskrivningar i upphandling, projektering och utförande. Syftet är att skapa tydlighet, effektivitet och kvalitet genom hela byggprocessen – fram till färdig byggnad eller anläggning i drift.

Och det är just driftskedet som kanske är det viktigaste skedet. Det är i alla fall det absolut längsta skedet, 50 – 100 år. Det är under den perioden beställaren träder in och tar ansvaret. Beställaren får dra konsekvenser och leva med resultat av alla beslut som tagits under byggskedet.

Hur gick resonemanget om materialval, luftomsättningshastighet, hållbarhet? Det är mängder av frågor och beslut i ett byggprojekt. Och det behövs besked på dessa frågor. Entydiga besked. Då gäller det att det är entydigt beskrivet och genomfört under hela processen. AMA är där ett ovärderligt verktyg.

AMA fungerar lika bra i traditionella generalentreprenader som i totalentreprenader eller som verktyg när egenkontrollen är dominerande. Med AMA kan Byggherren säkerställa professionellt utförande och kvalitet i slutprodukten.

Med nya insikter fattar man kloka beslut – och detta är en klok insikt.

Beställare som hela tiden utvecklar sin kompetens och parter som värderar tillit och förtroende i bygg- och förvaltningsprocessen – det leder till världsklass.

En del dysterkvistar menar på detta sker med en hastighet jämförbar med inlandsisen. Själv påstår jag att det är en realitet i dag. Med en hastighet som en vårflod.

Välkomna till AMA-konventet den 25:e februari på Nalen i Stockholm.

Byggherrarna och Svensk Byggtjänst i samverkan - det är bra samhällsbyggnad.