Digitaliseringen påverkar affärsmodellerna – men hallå

Detta beskrivs som en nyhet - 2015. Men så är det. Early adopters och vi andra har vetat detta länge. Och nu 2015 skrivs det artiklar om detta ”fenomen”. Det är bra. Att fler och fler inser det.

affarsmodeller_1260x630_kronika_2015

 
Gamla sätt att göra affärer kommer att lösas upp och ersättas av nya på grund av nya tekniska lösningar. Det innebär att ledningspersoner på alla typer av företag måste förstå digitaliseringens effekter.

Och utvecklingen har gått - och går fort. Det kommer aldrig att gå så långsamt som i dag.

För tio år sedan hade ingen trott att ett IT-företag skulle tillverka självkörande bilar. Som Google gör i dag. Förklaringen är att det finns så enormt mycket datakraft idag som kan utföra beräkningar vi inte trodde var möjliga på den tiden.

Ett område som ökar snabbt är ”sakernas internet”. Ursprungliga benämningen på engelska är ”Internet of things”. I dag uppskattar man att det finns 15 miljarder saker som har egna IP-adresser. Adresser som behövs för att kommunicera på internet.

Digitaliseringen kommer även att påverka även fastighetsbranschens affärsmodeller. I dag är processerna till stor del manuella, processintensiva och långdragna. Och därigenom kostnadskrävande. Till det kommer icke transparent data, system där användarvänlighet haft en låg prioritethet och höga transaktionskostnader när det gäller information. Och stuprörsorganisationer.

Den typen av informationsprocesser kommer att förbättras kraftigt. Till exempel att hyra ut eller söka en lokal, köpa in service till en fastighet, köpa eller sälja kommersiella fastigheter och att skaffa lånefinansiering till ett projekt.

Fastigheter kommer att styras med hjälp av de nya möjligheterna att hantera riktigt stora datamängder, det som kallas ”big data”. Fastighetsbolag kommer att kunna dra nytta av mer öppen data från myndigheter i framtiden och styra sina portföljer bättre med bättre hantering av intern data.

I USA och Storbritannien kommer många uppstickare med nya affärsmodeller. Det kommer finnas flera nya företag som arbetar med fastighetsrelaterad data. Även i Sverige.

Här finns det potential. Genom digitaliseringen. Det kommer inte ske över en natt, men på sikt.

Ett gyllene läge för effektivisering.

I större skala och på längre sikt kommer digitaliseringen innebära en omfattande förändring i hela samhällssystemet.

Två nya begrepp applåderas ivrigt av alla early adopters. Det är Uber-modellen och AirBnB-modellen. Två system som leder till att man utnyttjar resurserna – bilar och lokaler/bostäder - på ett bättre sätt. Det är bra och leder till en hållbar utveckling. Personligen tror jag att de som ligger bakom dessa tjänster har varit alltför fokuserade på de tekniska möjligheterna och förbisett att vi lever i ett samhälle där våra valda politiker också måste med på båten. På något sätt. En demokrati fungerar inte utan att få in skatteintäkter för att finansiera vård, skola och omsorg. De två verksamheterna med lokaler och bilar har inte fokuserat på hur det ska genereras skatteintäkter. Tvärtom. Eller hur man ska få politikerna att inse vilka möjligheter detta ger – som leder till ett hållbart samhälle. Det har därför lett till starka reaktioner och fyrkantiga beskattningar. I flera länder. Tyvärr kan det leda till att dessa hållbara verksamheter får ett dåligt rykte och måste agera i motvind. I stället för att få politiker att förstå värdet av att utnyttja befintliga resurser på bästa hållbara sätt.

För den som är intresserad av hur digitaliseringen påverkar oss – och affärsmodellerna. Titta gärna på Humans need not apply.

Digitalisering – den möjliggör bra samhällsbyggnad.