Gräv där du står

Författaren Sven Lindqvist gav 1978 ut en bok med den titeln: Gräv där du står. En så kallad grävrörelse utvecklades. Rörelsen vilade på idén att arbetarna själva skulle stå för kunskapsproduktionen, inte akademien eller museisektorn. Det var mycket sådant på 70-talet. Dock inte lika mycket i dag.

jordkokbok_kronika_2016

Men det finns flera – och mer hållbara - tolkningar av begreppet gräv där du står. Typ att vi ibland tar onödigt krångliga omvägar i livet när vi lika gärna kan fokusera på här och nu det vi har och kan.

Så är det även när det gäller professionellt anläggande av växtbäddar. Vi som varit med och arbetat med markarbeten har då och då även anlagt växtbäddar. Historiskt sett har det funnits, mindre pålästa, markprojektörer som lite slentrianmässigt angett allmänna beskrivningar hur anläggandet av växtbäddar ska ske. Tyvärr gick man ofta den ”enklaste och säkraste” vägen och valde växtbädd typ 1 eller 2 (påförd jord) och ofta valde man AMA:s A-jord eller B-jord. I många fall innebär det att befintlig jord som är fullt användbar, eller lätt skulle kunna gå att förbättra, schaktas bort i onödan. Det innebär också att möjligheterna att arbeta med en rad olika typer av växtsamhällen och växtsystem, till exempel utpräglat torra och näringsfattiga sådana, inte utnyttjas.

Men nu finns det ett nytt och bra hjälpmedel för alla markprojektörer. Boken JORDKOKBOKEN. Det är en praktisk handbok som ger vägledning i hur man på ett kreativt och reflekterat sätt skapar unika och hållbara växtbäddar samt hur man på ett tydligt och för entreprenören lättförståeligt sätt beskriver detta i en teknisk beskrivning i anslutning till AMA.

Boken innehåller även en receptsamling med konkreta exempel på hur man skapar växtbäddar för några olika växtkategorier med särskilda ståndortskrav som ligger utanför eller endast delvis inom de ramar som AMA anger.

Genom att använda dessa kunskaper blir belastningen på moder jord mindre och kunskapsnivån höjs hos markprojektörerna. Liksom hos entreprenörerna som utför arbetet.

Att höja kunskapsnivån och minska belastningen på moder jord – det är bra samhällsbyggnad.