Hög standard – eller hög kvalitet?

Va fan är hög standard? Så sjöng Peps Persson under Progg-perioden

hog_standard_1260x630_kronika_2015

Foto: Jens Design Sthlm AB

 
Emma Jonsteg utvecklade, förtydligade och besvarade Peps fråga under seminariedelen vid Årets Bygge Galan i förra veckan. Hon beskrev det mycket pedagogiskt. Till exempel en lägenhet med balkong anses ha högre standard jämfört med en lägenhet utan balkong. Men det behöver inte innebära att det är högre kvalitet. Varken i lägenheten eller balkongen.

Det finns mängder av tävlingar. Och fler blir det. Årets Vackraste Bok. Till exempel. Den tävlingen, liksom många andra, fokuserar bara på utseende. De tävlingarna behövs också.

Men alla tävlingar behöver inte begränsa sig till utseende. Tävlingen Årets Bygge är ett sådant exempel.

Det är en tävling där kriterierna för att vinna innefattar Samverkan, Tid/Kvalitet/Kostnad, Teknik/Innovation, Hållbarhet och Säkerhet. Därför kan ett projekt som består av montage av ett vägräcke kan tävla mot ett spektakulärt hotell. Hur kan det gå till egentligen?

Jo, man tävlar med helheten. Alla kriterierna ovan. Ett byggprojekt är så mycket mer än en enskild aktörs verksamhet. Typ Byggherre, Arkitekt, Entreprenör eller Installatör. Det är samverkan mellan alla dessa aktörer. Samt Myndigheter, Leverantörer och Brukare. Med flera. Där Byggherren och Brukaren kanske är de viktigaste. Eftersom de ska använda i byggnaden i 50 kanske 100 år.

För att det ska bli ett framgångsrikt projekt i den tävlingen – och i verkligheten, måste det vara en samverkan på riktigt mellan alla involverade aktörer. Det får inte ha förekommit allvarliga olyckor i projektet. Segslitna ekonomiska tvister mellan aktörerna är inte karriärbefrämjande – om man säger så. Inga tveksamheter om seriositeten hos de ingående aktörerna. De förväntade funktionerna måste självklart fungera.

Däremot är det karriärbefrämjande att hitta innovativa lösningar, både tekniskt och brukarmässigt. Typ yteffektivitet. Och hållbarheten så klart. Socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Samhällsbyggnadssektorn är av tradition mycket fragmentiserad. I alla länder. Därför kan det vara ovant att lyfta blicken utanför sitt eget område och titta på kvaliteten av helheten. I kanske 100 år.

Men det behövs.

Därför återupptogs tävlingen Årets Bygge förra året. Att döma av det ökade intresset för tävlingen redan andra året, ökar insikten och intresset i vår sektor för hög kvalitet och helhetssyn.

En tävling där priser utdelas till alla ingående aktörer. Inte bara till en enskild aktör.

Hög kvalitet och helhetssyn – det är bra samhällsbyggnad.