Hovslagare är viktigare än energitekniker

I alla fall när det gäller antal utbildningsplatser. Det finns i dag 18 utbildningar till hovslagare och 14 till energitekniker.

Detta fick jag lära mig under en debatt anordnad av Installatörerna. Under Almedalsveckan. Temat var fler utbildningsplatser inom energiområdet. Till energitekniker.

Det saknas 3000 energitekniker. Behovet är alltså mycket stort. Och det är en bra arbetsmarknad. Och det leder till minskad energiförbrukning. Helt i linje med Sveriges och resten av världens mål.

De flesta debatter under den veckan – ett valår, går ut på att berätta hur fel den andra parten har. Gärna kryddat med retoriska finesser.

Men den här debatten innehöll inget av detta. Tvärtom. Det var hyllningar från Alliansen till Oppositionen för att de startade KY-utbildningar när de senast satt i regeringsställning. Och det fortsatte sedan med att Oppositionen hyllade Alliansen för att de fortsatt och etablerat YH-utbildningar.

Det generella för Yh-utbildningar är att de uppstår när det finns ett särskilt behov på arbetsmarknaden. Yh-utbildningarna är ofta något kortare än en högskole/universitetsutbildningar och de innehåller mycket praktik. Att läsa en Yh-utbildning är kostnadsfritt och berättigar till studiemedel. 

 På Yh-utbildningar.se finns mer information om vilka Yrkeshögskoleutbildningar, förkortat Yh-utbildningar. Idag kan du söka och hitta information om 592 Yh-utbildningar från olika Yrkeshögskolor över hela landet.

Det är intressant att notera vilken tröghet det är i systemet. I princip alla är eniga om behovet och i min värld borde det gå att anslå medel till fler utbildningsplatser. Som redan dag ett bidrar till att minska energiförbrukningen. Men det sker inte. Av någon anledning.

Hovslagare är också ett viktigt yrke. Som ska värnas och utvecklas.

En tiodubbling av antalet utbildningsplatser till energitekniker - det är bra samhällsbyggnad.