Köp land – det tillverkas inte längre

Så skrev Mark Twain på 1800-talet. Det är kanske inte hans mest kända eftermäle. Men kanske det mest träffsäkra konstaterande av samhällsbyggandets förutsättningar. I dag och i framtiden. Vi har bara ett jordklot. Och därför ska vi nyttja det på bästa sätt. Vi samhällsbyggare.

kop_land_900x450_kronika_2015

  
Urbaniseringen tilltar och vi har nu passerat peaken där fler människor bor i städer än på landsbygden. Över hela världen. Inte bara i Sverige.

Nu förs debatten, bland annat i The Economist, om hur situationen utvecklas i megastäder typ London, Mumbai och New York.

Man konstaterar där att myndigheternas agerande är mycket pådrivande faktor för de snabbt ökade markkostnaderna. Man får inte bygga för högt, densiteten/tätheten regleras också. Bland annat. Och det varierar stort mellan olika städer. Det som inte fungerar i en stad fungerar alldeles utmärkt i nästa stad. De konstaterar också att ju närmare medborgarna besluten tas, desto dyrare blir det. En vetenskaplig avhandling från London School of Economics har beräknat att myndigheternas agerande för markanvändandet har ökat kontorspriserna med 800 procent i West End i London. De senaste tio åren. I Milano och paris är motsvarande siffra 300 procent!!

Det är inte politiskt korrekt att säga så, men det kanske är så att demokratin också behöver utvecklas. Så att samhället utvecklas efter medborgarnas samlade önskemål om helheten. Långsiktigt. Inte nödvändigtvis följa de dagsaktuella trenderna. Kort tänkande och agerande leder sällan till långsiktigt hållbara lösningar.

Jag tror inte att den här frågeställningen är begränsad till förhållanden i megastäder. Det gäller även här i Sverige. Det är bland annat därför vi uppmärksammar detta problem i Snåret. Podden för en mindre snårig byggprocess.

Att lyfta frågeställningar och låta olika åsikter och synpunkter brytas mot varandra. Det utvecklar organisationer. Och även samhällen. Till och med demokratin kan utvecklas av det. Därför är det lovande att intresset för podden Snåret växer hela tiden.

Att utveckla demokratin – det är bra samhällsbyggnad.

 

Huckleberry Finns äventyr är den mest kända boken av Mark Twain. Vad som inte är lika känt är att han tillsammans med sin familj tillbringade tre månader på Stora Sanna i Jönköping 1899 för att dottern Jean skulle genomgå behandling mot epilepsi och han själv skulle behandlas mot reumatism. "Jag kommer aldrig mer på den här sidan himmelriket att få se en sådan solnedgång", konstaterade han då i ett av sina brev hem.