Med tanke på framtiden

Många personer och mycket agerande präglas av alltför kortsiktigt tänkande i dag. Tycker jag. Det finns dock områden där kortsiktighet inte fungerar.

eckanskrönika

  
I naturen. Där får man anpassa sig – om det ska fungera i framtiden.

Det har till och med lagstiftaren tagit till sig.  I skogsvårdslagen finns det reglerat att vi måste återplantera efter avverkning. Där finns också tips och förslag på hur vi ska gå tillväga:

”Ny skog ska anläggas efter avverkning när markens virkesproducerande förmåga inte utnyttjas. Skogsodling eller åtgärder för naturlig föryngring ska göras senast under tredje året efter avverkningsåret.

Nedlagd jordbruksmark ska beskogas senast under tredje året efter nedläggningsåret. Detta gäller dock inte områden med höga natur- eller kulturmiljövärden.”

Inom jakten är det likadant. Det är strängt reglerat hur man får jaga. Vilken art som får jagas. När man får jaga. Hur många djur som får fällas. Vilket kön och ålder. Det är några av alla de parametrar som styr jakten. Det är viltvård på riktigt.

Fisket och framtiden

Där finns många goda exempel på hur man agerar för att fisken ska finnas även i framtiden. Till exempel laxfiskets historia i Falkenberg. Sportfisket startade där i mitten av 1800-talet, då välbärgade britter och amerikaner kom till Falkenberg för att fiska lax. En känd Londonadvokat, W M Wilkinson, skrev 1884 en bok där han bland annat skriver: ”Ett sådant fiske kan man ej få se vid någon annan flod som jag hört talas om, varken i Norge eller i Kanada”.

Ätran är det klassiska laxvattnet på den svenska västkusten och är idag Sveriges förnämsta vildlaxälv. Ätran med biflödet Högvadsån har en genuin laxstam som är extra skyddsvärd. Den är i princip helt opåverkad från odling mm. Tack vare en omfattande fiske- och vattenvård har man lyckas behålla den självreproducerande laxen. Ätran har utsetts som indexälv och Högvadsån är ett Natura 2000 – område.

Intresset och engagemanget för att laxfisket i Ätran ska fungera på bästa sätt kan man inte klaga på. Eller vad sägs om följande publicerade statistik för Sträckan Laxbron - Tullbron i Falkenberg 2014:

ANTAL FÅNGADE LAXAR: 143 st (varav 6 återutsatta) (218 st)
TOTAL VIKT: 469 kg (614,20 kg)
MEDELVIKT: 3,42 kg (2,97 kg)
(fjolårets siffror)

FÖRDELNING FÅNGSTREDSKAP:
Fluga 81 st 56,6 %
Räka 30 st 21,0 %
Spinn 30 st 21,0 %
Spinnfluga 2 st 1,4%

FÖRDELNING "NATIONALITET" AV SPORTFISKARE SOM FÅNGAT LAX
Svenskar 128 laxar
Tyskar 8
Danskar 6
Österrikare 1

Att engagerat tänka på framtiden – det är bra samhällsbyggnad.