Nya kanaler

Göta kanal var ett bra exempel på en ny kanal. Som revolutionerade samhället. Samhällsbyggnad på riktigt. Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna. 

nya_kanaler_1260x630_kronika_2015

Lets build Göta Kanal Slussen 2 i Minecraft

När den var klar 1832 fanns helt nya möjligheter att frakta varor genom Sverige. Utan att behöva betala tull i Öresund. Nya industrier växte också upp i anslutning till kanalen.

Nya kanaler ger nya möjligheter där man kan förmedla och bejaka innovationer och nytänkande. Inom byggandet. Jag vet av egen erfarenhet att i den här branschen finns det en otrolig kreativitet hos många enskilda individer. Jag vet också att det på sina håll finns en tradition av att behålla sina egna idéer för sig själv. Eller brist på kanaler att sprida kunskaperna och erfarenheterna. ”What’s in it for me” kan också vara en förklaring.

Samtidigt verkar vi i en bransch som omsätter cirka 500 miljarder kronor. Varje år. Prata om marknadsstorlek - och potential.

Branschen är fragmentiserad, vilket gör att det är svårt att direkt jämföra med en del andra branscher. Det görs en del mycket bra innovationer i byggbranschen. Bland annat genom stöttning från Bygginovationen. Men det måste nå ut mycket mer. Och längre. Kanske i nya kanaler.

En innovation definieras i Wikipedia som en ny idé, till exempel en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar och som är ny. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt.

Då borde de som är intresserade av att antalet innovationer ökar ta till sig definitionen. Samhället, finansieringsinstitut eller olika myndigheter/organisationer. Alltså tänka nytt. De bästa idéerna och innovationerna kommer troligen inte fram via de mest beprövade bedömningsmetoderna.

Dreamhack beslöts inte i någon Kommunstyrelse. Nej, Dreamhack började som en liten kamratträff i början av 1990-talet, i en källarlokal på Malungs grundskola. Man träffades för att byta disketter och visa upp färdigheter i programmering, grafik och musik. Nu är det världen största Datorfestival. Minecraft som används i stora delar över hela världen och omsätter miljarder skapades heller inte via några traditionella kanaler.

Därför behövs nya kanaler för att få fram nya innovationer. Som är präglade av det som ska bli resultatet. Innovation.

Hur gör man det? Man ska inte göra som man gjorde tidigare.

Jag tog upp frågan i en tidigare krönika där jag tillät mig drömma om att Apple skulle starta ett bygg- och förvaltningsbolag. Där jag trodde att till exempel smarta hus skulle få en helt ny innebörd. Det tror jag fortfarande.

Och jag tror att de skulle göra som ingen annan gjort tidigare. I nya kanaler.

Samtidigt ska vi i branschen inte klä oss i säck och aska. Och suckande jämföra oss med till exempel bil- eller elektronikbranschen. Utan att själva agera. Det är bara vi själva som kan förändra detta. Ingen annan. Utveckla innovationer – och förmedla dem så att de börjar användas. I hela branschen.

Att använda ett existerande föremål på ett nytt sätt kan också vara en innovation. Liksom att tillverka en existerande produkt i ett annat material än tidigare. Det är också en innovation.

Utveckla och förmedla innovationerna i nya kanaler - det är bra samhällsbyggnad.