Renare vatten – och nya skitjobb

Ibland förekommer det värderingar av olika jobb. Typ riktiga jobb och – ja vadå? De som fortfarande lever kvar i att det enbart är de tunga producerande jobben som är framtiden, de tycker ofta att det är de enda riktiga jobben. Att producera tjänster tycker jag är lika riktiga jobb. Oavsett om det sker i offentlig eller privat regi. Det viktiga är att de håller hög kvalitet.

renare_vatten_900x450_kronika_2015

  
Skitjobb kan ha olika innebörd. Det kan till exempel betyda att man jobbar med skit.

I förra veckan noterade jag en nyhet som i förlängningen ger renare vatten – och nya jobb för oss i byggbranschen.

Det är beslutet, som gäller från 1 april, att det inte längre är tillåtet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium. K-märkta båtar undantas från förbudet.

Avfallet ska lämnas i land. Det finns i dag runt 250 sugtömningsanläggningar och cirka 100 privata anläggningar i landets hamnar. Men utbyggnaden av anläggningar har gått trögt inför förbudet.

Genom att inte släppa ut toalettavfallet minskar övergödningen och mängden bakterier minskar i hav och sjöar.

Som landkrabba känns det lite sent påkommet att det är först nu 2015 som ett sådant förbud träder i kraft. Men när jag pratar med goda vänner som är båtmänniskor inser jag att det inte är så enkelt. Jag har förstått att det är mycket omständligt och tidsödande att tömma tankarna. Därför har många valt att tömma tankarna rakt ut i vattnet. För det har inte funnits något vitesföreläggande. De cirka 350 anläggningarna räcker inte på långa vägar när alla fritidsbåtar samtidigt ska tömma sina skittankar. För alla båtar är det praktiskt att tömma tankarna när man ska lägga till inför kvällen. En stor anstormning av många båtar under kort tid förväntas. Tror jag. 2106 tillkommer detta förbud för nya kryssningsfartyg och färjor. 2018 omfattas även befintliga fartyg av detta förbud.

Behovet av anläggningar kommer öka dramatiskt.

Den som bryter mot förbudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Transportstyrelsen har på sin hemsida lovat att kontakta de hamnar som inte kan ta emot skiten. Det låter lite lamt. Nästan lite naivt.

Sätt därför i gång och bygg. Eller rättare sagt, beställ projektering och byggnation. Omgående. Det kommer ge upphov till en massa nya jobb längs våra kuster. Så kallade skitjobb. Och renare vatten.

Renare vatten – det är bra samhällsbyggnad.