Selfie från Haiti

Haiti? Vad har det med Svensk Byggtjänst och samhällsbyggnad att göra. En hel del faktiskt. David och Veronique framförallt.

selfie_1260x630

Byggtjänst kontaktade Mojang, företaget bakom spelsuccén Minecraft för snart tre år sedan. Syftet var att be dem modifiera spelet så att det kunde användas i samhällsbyggandet. Det vill säga utan monster och skurkar. Och det gjorde Mojang. En separat Byggtjänstserver ställdes i ordning – utan skurkar. Det är bra om det inte finns några skurkar i samhällsbyggandet.

Det ena ledde till det andra. FN-organet UN Habitat blev intresserade. Och vi signerade ett samarbetsavtal: Mojang, UN Habitat och Svensk Byggtjänst.

UN Habitat under ledning av svensken Tomas Melin har spännande planer hur bra samhällsbyggandet ska kunna förändra världen – till det bättre.

De har nu ett antal projekt definierade, Mojang finansierar och Svensk Byggtjänst bidrar med erfarenhet från genomförda projekt i Sverige, samt tar fram volontärer som är intresserade av att åka ut i världen.

Först ut blev ett projekt i Les Cayes, Haiti, och volontärer är Veronique Larsson och David Bergström.

David Bergström är 23 år gammal och gick naturvetenskapligt program med inriktning Samhälle Global på gymnasiet.

– Jag har alltid gillat att hjälpa människor och se till att de ska få det bättre. Där kommer också mitt politiska intresse in, säger David.

Minecraft är ett annat stort intresse och när David fick ta del av Block by Block- projektet såg han möjligheten att få engagera ungdomar i sin boendemiljö.

– Att dessutom få chansen att se hur man arbetar med detta projekt utomlands är både spännande och intressant!

David berättar att projektet har gjort honom intresserad av samhällsbyggnad och effekten det har på människor.

– Innan Block by Block reflekterade jag inte ens över samhällsbyggnad men jag har fått lära mig så mycket kring detta ämne att intresset har växt enormt, och det vill jag föra över till andra unga.

Veronique Larsson har en utbildning inom statsvetenskap, ekonomi och en master i samhällsplanering.

Vikten av att få in medborgare i planeringsprocessen är något som varit tydlig för Veronique i både studier och arbetsliv. Men det kan vara svårt att åstadkomma.

– Att användare av platsen känner ägarskap inför projekten är särskilt viktigt i länder där det inte finns så stor tilltro till formella institutioner. Då spelar delaktighet en nyckelroll för att bygga platser som tillgodoser behoven, ta vara på invånarnas kunskaper och för att bygga engagemang.

Förhoppningen är att Minecraft på ett lekfullt sätt ska göra det möjligt för de boende att visualisera hur närmiljön skulle kunna förbättras. Det första projektet gäller ett relativt litet område och är en del av ett större projekt med syfte att förbättra kustlinjen och bidra till en positiv utveckling i Les Cayes.

– Det är lite svårt att veta vad vi har att förvänta oss men det känns oerhört spännande att få vara med i projektet.

Följ gärna deras bloggar på blockjobb.se.

Det är bra samhällsbyggande.