SOLVATTEN

När vi nu påbörjat ett nytt år finns det anledning att lyfta de svenska uppfinnare som gett varaktiga avtryck för ett bättre samhällsbyggande - i hela världen. Som inspirerande förebilder. Alla kanske inte åstadkommit lika mycket som Harry Nyquist. Salig i åminnelse. En av våra minst kända och mest betydelsefulla svenskar – i hela världen.

solvatten_kronika_2016

En aktuell och nu levande svensk uppfinnare som kanske är mer känd är Petra Wadström. Det är hon som ligger bakom vattenrenaren SOLVATTEN. Petra tilldelades år 2008 det prestigefyllda Skapapriset för sin vattenrenare.

Vatten har alltid fascinerat mig. Både hydrologiskt och politiskt. Vatten, eller brist på vatten, ligger bakom både krig och flyktingströmmar. Utan vatten överlever du inte. Därför känner jag mig som svensk extra stolt över den uppfinning som Petra Wadström för många år sedan lanserade.

Vatten är det viktigaste vi har. Rent vatten alltså.

Mer än en miljard människor har i dag inte tillgång till rent dricksvatten. Ett resultat av detta är att många barn under fem års ålder dör i olika diarrésjukdomar. Man uppskattar att det sammanlagt avlider mer än 1,8 miljoner människor varje år till följd av förorenat dricksvatten.
De flesta anläggningar för vattenrening bygger på stora anläggningar i större skala och tillgång till elektricitet. Där behovet av rent vatten är störst brukar det inte finna elektricitet. Det har Petra löst genom sin uppfinning SOLVATTEN. Det var en av de uppfinningar som president Obama var extra intresserad av vid sitt senaste besök i Sverige.

Enkelt beskrivet fungerar SOLVATTEN så här. Det förorenade vattnet hälls i en tvådelad plastbehållare. I ett första steg renas vattnet från partiklar och större organismer med hjälp av ett filter. Behållaren viks upp mot solen som en bok och behållarens ena sida består av transparent plast. Mikroorganismerna exponeras för den energirika UV-strålningen vilket förhindrar deras tillväxt. Samtidigt omvandlas UV-strålningen till långvågig värmestrålning, vilket resulterar i att temperaturen i dunken stiger. Vattnet börjar dessutom cirkulera vilket gör att mikroorganismerna i ännu högre utsträckning exponeras för UV-strålningen. Effekten blir alltså att mikroorganismerna exponeras både för UV-ljus och förhöjd temperatur. Den kombinationen gillar inte de inte och resultatet blir att vattnet blir bakteriefritt. Detta sker inom tre till fem timmar och vid 55 °C.

Konstruktionen är enkel utan batteridrift eller andra avancerade lösningar. Dunken kan rengöras på ett enkelt sätt, exempelvis genom att man lägger den i solen fylld med lite ris eller linser. Priset per styck hamnar på ca 700 kronor och vattenrenaren håller i fem till sex år. Det innebär att varje liter renat vatten kostar cirka 4 öre. Jämför det med vad det kostar att köpa vatten på flaska.

Tekniken kräver inga kemikalier eller andra energikällor än solljus och värmer vattnet till över 75°C. Reningsprocessen kan upprepas fyra gånger dagligen vilket genererar 40 liter rent, varmt vatten. Dessutom sparar du en massa ved som tidigare använts för att värma vatten.

SOLVATTEN har i tester visat sig fungera på de flesta platser i världen. Även på 3000 meters höjd i Nepal gav processen i dunken rent vatten inom loppet av 4-5 timmar, trots att vädret var regnigt och kallt med lågt insläpp av UV-ljus. Innovationen uppfyller också WHO:s norm för ”safe water”. Och den vattenrenande förmågan har bland annat verifierats av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rent vatten utan elektricitet – det är bra samhällsbyggnad. I hela världen.