Svartfötter och andra vägarbetare – de måste skyddas!

När jag började arbeta på ABV i Göteborg för cirka 40 år sedan ansvarade jag bland annat för ett asfaltgäng. Svartfötterna var smeknamnet. Med glimten i ögat.

svartfotter_kronika_2016

Då fick jag i skala 1:1 se vilka risker alla som arbetar på vägarna utsätts för. Som tur är klarade vi oss från olyckor. Vägar är till för att trafikanter ska kunna färdas på dem. Därför är det viktigt att trafiken flyter på även när underhållsarbete görs. Självklart spärrade vi av enligt alla konsten regler. Som gällde då. Men det hindrade inte många förare att fullständigt nonchalera avspärrningarna. Det kom förslag på att lägga ut spikmattor. Men det gjorde vi inte. Förstås. Det kom andra förslag också. Men de tar vi inte upp i detta forum.

Sedan dess har det hänt mycket med förbyggande säkerhetsarbete inom hela byggbranschen. Inte bara för beläggningsarbetare. Det är ute i produktionen där entreprenörerna har sin verksamhet som de flesta olyckorna sker. Av naturliga skäl. Entreprenörerna är det också som drivit på detta - ivrigt påhejade av facket.

Och det ger resultat. Olyckorna minskar. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och tro att allt är bra. För det är det inte. Tittar man internationellt, så ligger inte Sverige i topp. Tvärtom. Många andra länder har kommit längre.

Allt samhällsbyggande är ett samarbete mellan ett antal olika aktörer. Där var och en kan påverka på olika sätt. Därför är det inte bara entreprenörerna som kan påverka säkerhetsarbetet. Myndigheterna har också möjligheter att agera. Stora möjligheter. Jag noterade en åtgärd som man använder i USA som enkelt skulle ge resultat.

Där fördubblas fortkörningsböterna vid vägarbeten om det finns minst en arbetare synlig från vägen.

Hur svårt kan det vara?

Vi har det inte på detta sätt i Sverige. Ännu. Vi har det till och med så att vissa tillfälliga skyltar som används vid vägarbeten är rekommenderad högsta hastighet. Det är inte olagligt i sig att köra fortare än den tillfälliga skyltningen. Dock kan en förare fällas för vårdslöshet i trafik enbart för att ha framfört fordonet i olämplig hastighet vid till exempel ett vägarbete.

Det räcker inte. Fördubblade böter om det finns arbetare synliga. Tycker jag.

Säkra arbetsplatser – det är bra samhällsbyggnad.