Ur led är tiden – eller tidsredovisningen

I förra veckan pratade jag med en av alla dessa fantastiska Platschefer. De som ser till att byggena rullar på. Oavsett väder och vind.

platschefer_november_1260x630_kronika

 
Han, oftast är det en han, har fem – tio projekt på gång hela tiden med korta avrop. Det är vattenskador, byte av låscylindrar eller gjutning av en bottenplatta. Kort sagt det är många gubbar, eller pôjkera. Som han kallar dem. Som är involverade. Och de byter ofta plats. Mycket detaljer att hålla reda på. Både att se till att man fakturerar rätt och att rätt lön utbetalas. Bland annat.

Jag berättade då för honom att jag blivit uppvaktad av en kille som tillsammans med några kollegor tagit fram ett webbaserat verktyg anpassat för sådana som han och hans verksamhet. Pôjkera registrerar löpande arbetade timmar, körda kilometer på respektive projekt i en app. Och allt finns omgående klart på Platschefens PC. För löneutbetalning – och fakturering. Det finns flera sådana applikationer. Anpassade efter dagens möjligheter och villkor.

När jag förklarat hur det webbaserade verktyget fungerar, var det som att öppna en dammlucka. Det bara forsade ur honom hur mycket tid han ägnade åt att rapportera löner.

Pôjkera kommer varje fredag med handskrivna lappar där det står hur många timmar man arbetat på respektive arbetsplats. Och hur många kilometer de åkt.

  • Jag fyller i de uppgifterna i en mall.
  • Skriver ut uppgifterna, kollar att det stämmer
  • Lägger dokumentet i ett kuvert. Som frankeras och läggs på lådan.
  • Postar med snail-mail till en namngiven person på huvudkontoret.
  • Efter en – två dagar har kuvertet anlänt och så småningom nått adressaten. Som öppnar kuvertet och matar in uppgifterna i lönesystemet
  • 2014 händer detta

Nu pratar vi inte om en liten skutt på vischan. Nej det är en stor och välrenommerad riksbyggare. En liten skutt har inte så många steg i sina lönerutiner. Och därmed mindre overhead.

Han berättade också om hur han tillsammans med flera kollegor funderat och skissat på olika excelmodeller som skulle effektivisera och underlätta rutinerna.

Jag vågar inte extrahera vilken administration och kostnad detta innebär för det aktuella företaget. Om alla Platschefer arbetar efter samma rutiner. Jag vet i alla fall att det skulle gå att effektivisera – och därmed förbättra lönsamheten. Enkelt.

På Svensk Byggtjänst berättar vi ofta om vikten av att använda sig av beprövade metoder. Som i AMA.

Men nån måtta får det vara.

Att använda sig av effektiva hjälpmedel – det är bra samhällsbyggnad.