Gästkrönikan

APRIL 2015

Johan Nuder, Vinudden AB

Byggprocessen – en flod vars meandrar snart bryter ny väg…

   
Byggprocessen upplevs ofta som ett stafettlopp där uppdraget lämnas över stegvis allt eftersom bygget fortskrider. Under årens lopp har varje länk i kedjan sökt effektivisera sin egen del i en strävan att bli bättre. Likt en flod som söker den enklaste och minst energikrävande vägen ner genom dalen, blir processen en lång krokig väg där varje kurva blir en omväg. Orsaken är att floden har ingen helhetsbild!

Kanske är det så att byggprocessen blivit så krokig att vi närmar oss ett läge där ”byggprocessens meandrar” snart bryter igenom och förändrar dess sträckning radikalt. Många faktorer talar för att det håller på att hända.

Inom produktion av bostäder står branschen inför en större utmaning än på mycket länge, kanske den största någonsin. Ett rekordstort antal bostäder behöver byggas på kort tid som dessutom skall vara mer energieffektiva än någonsin. Lägg till det, som ”lök på laxen”, att en betydande del av målgruppen för dessa bostäder har betydligt lägre disponibel inkomst ämnad för boende. Ekvationen att bygga en stor volym mer komplicerade bostäder till lägre kostnad är en stor utmaning!
Utöver det kommer dessa nya energieffektiva bostäder bidra till att ett marknadsmässigt tryck uppstår på de befintliga, mindre energieffektiva, bostäderna. Ägarna till dessa kommer successivt att känna sig tvingade att energimässigt ”uppgradera” sina byggnader, för att upprätthålla sitt marknadsvärde. Återigen en svår ekvation att lösa – hur renovera utan att fördyra?

Dessa ekvationer tvingar med all sannolikhet ”floden”, eller byggprocessen, att finna nya vägar som radikalt förändrar alla dess delar.

Det pågår redan en hel del förändringar, men sannolikt har vi inte sett dem stora genombrotten ännu – vi ”slipar” fortfarande mycket i flodens olika kurvor. Vad är det för stora förändringar som kan tänkas ske? Låt oss resonera om några delar…

Samarbetet mellan materialtillverkarna och byggarna förtätas

Det är utan tvekan så att branschen måste bli mer industriell – ”stafettloppet” fungerar inte. Lite tillspetsat konstrueras mycket av dagens byggnader genom att konstruktören tittar i ”byggmaterialkatalogen” och sätter samman dessa till en helhet. För att klara av ovan beskrivna utmaningar måste en utveckling att ske. En allt mer styrd projektering leder med stor sannolikhet att de större entreprenörerna söker mer effektiva lösningar i samarbete med materialindustrin (det sker redan idag på en del håll).

Handeln med byggmaterial ”exploderar” på webben.

Handeln på nätet växer med stor hastighet, framförallt på konsumentsidan. Byggmaterial är inget undantag, utan kommer i en nära framtid vara en självklarhet. Effekten av detta blir att utbudet av och konkurrensen på produkter ökar lavinartat – begränsningen på yta i bygghandeln utgör inget hinder längre! Inledningsvis sker detta främst inom konsumentmarknaden, men spiller snabbt över på proffsmarknaden.

Samarbetet utvecklas med större gemensamma incitament.

Inom delen entreprenad har redan stora förändringar påbörjats med bl.a. Partnering, olika typer av samverkansmodeller och involverade arbetssätt som gett positiva resultat avseende lönsamhet, kvalitet och tidsvinster. De ”yttre trycken” kommer att intensifiera dessa samarbeten på sikt både på djupet och bredden (jmfr byggmaterial).

Bygglogistik får en helt ny innebörd

Med en allt större digitalisering (BIM, VDC, mm) av byggprocessen kommer LEAN-begreppet att vidgas betydligt. Samarbetena över tidigare ”gränser” kommer att utökas där ”DEMAND & SUPPLY” blir betydligt mera transparent. Som kuriosa är det ofta ingen konstighet med att tänka LEAN inom produktion av byggmaterial. Så fort materialet lämnar lastkajen tappas ofta helheten och ”stafettpinnen” går vidare. Här kommer det att ske stora förändringar när hela byggprocessens information blir digital.

Johan Nuder, Vinudden ABDet här är bara några områden som kommer att ”räta ut” byggprocessen betydligt inom en inte alltför lång framtid.

Johan Nuder har arbetat i flera av byggprocessens olika faser - från exploatering till förvaltning.Han har även ”gästspelat” inom Telecom och IT under ett antal år i sin karriär.Brinner för utveckling av byggprocessen i samklang med en modern samhällsbyggnad.