”Tänk i totala byggvolymer – och satsa sen på standardisering och långsiktiga samarbeten!”

Lovisa Söderholm, Kongsberg Automotive på Årets Bygge– På Kongsberg Automotive styrs verksamheten efter beräknade produktionsvolymer. Sedan satsar vi på att modularisera och standardisera våra system och produkter. Det skapar förutsättningar för långsiktiga samarbeten med underleverantörer, vilket ger massor med fördelar. Byggsektorn har också mycket att tjäna på att gå i denna riktning.

Det säger Lovisa Söderholm, Executive Vice President Purchasing på Kongsbergs Automotive.
Under seminariet på Årets Bygge kommer hon att berätta hur den norska koncernen byggt en global framgångssaga utifrån denna modell med nära leverantörssamverkan. Och hur hon tror att byggsektorn kan höja effektivitet, kvalitet och lönsamhet genom att tänka och agera på samma sätt.

31 fabriker och 25 500 artiklar

Kongsbergs Automotive levererar produkter och system till de allra flesta ledande varumärkena inom den globala fordonsindustrin – både vad gäller lastbilar och personbilar. Omsättningen är en miljard euro per år och de totala inköpen uppgår till 660 miljoner euro. Med 31 fabriker och 10 000 medarbetare över hela världen produceras för närvarande 25 500 olika artiklar inom 20 produktgrupper. Samtidigt pågår 750 olika utveckling- och förbättringsprojekt av olika slag.
– Det är en stor verksamhet i en mycket hårt konkurrensutsatt bransch. Vi försöker hela tiden göra så bra beräkningar som möjligt av våra produktionsvolymer. Och vi satsar stenhårt på att modularisera och standardisera våra system och produkter, säger Lovisa Söderholm.

Nära samverkan mycket lönsamt

– Det ger förutsättningar för långsiktiga och djupgående samarbeten med våra underleverantörer. Vi väljer leverantörerna tidigt i processen och skriver globala ramavtal för tre till fem år med dem. Vi har sedan ett mycket nära samarbete gällande allt – från mer omfattande innovation i våra utvecklingsprojekt till dagliga småförbättringar i produktionen och finjusteringar i vår slimmade logistik med lager för bara ett par dagar.
Tack vare de långsiktiga avtalen får Kongsbergs ett djupgående engagemang från leverantörerna, eftersom de får en långsiktig affär och beläggning.
–För oss lönar det sig ekonomiskt, produktionstekniskt, kvalitativt, utvecklingsmässigt… ja, på massor av sätt.
Kongsbergs strävar hela tiden efter att minska antalet leverantörer. Inom t.ex. inredning har koncernen nu bara två kinesiska leverantörer som även har ett utvecklingsansvar.

”Byggsektorn kan gå i samma riktning”

– Jag är övertygad om att byggsektorn kan gå i samma riktning. Även om det är annorlunda att bygga hus, så behöver man inte tänka ett projekt i taget. Det går att beräkna totala byggvolymer och gå längre med modularisering och standardisering. Då kan man skapa långsiktig och djupgående leverantörssamarbeten som spänner över många projekt, och uppnå massor av fördelar både ekonomiskt och kvalitativt, säger Lovisa Söderholm.

 

Årets Bygge Galan 2017