Mina Kvarter och MineCraft

Under de närmaste åren behövs massor av nya bostäder och annan ny bebyggelse i Sverige. Dessutom står vi inför enorma renoveringsbehov. Detta gäller inte minst miljonprogramsområdena.  Och i denna historiskt byggintensiva period ställs dessutom helt nya krav på kommuner, byggherrar, fastighetsägare och övriga aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Vi behöver bygga nya livsmiljöer som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. Miljöer som fungerar både på kort sikt och för nästa generation. Här finns stora utmaningar – och möjligheter. För att samhällsbyggnadssektorn ska lyckas med detta krävs genomtänkt medborgardialog – en samverkan med de boende och framför allt med ungdomarna.  Därför lanserade Svensk Byggtjänst hösten 2011 konceptet Mina Kvarter med en anpassad version av MineCraft från spelutvecklaren Mojang.

Det här är Mina kvarter

Ett koncept för visualisering och dialog

Mina Kvarter har i en första fas handlat om att involvera ungdomar när miljonprogramsområden ska förnyas och ta tillvara deras idéer. Hur vill de att det ska se ut där de bor? Här får de på ett stimulerande sätt möjlighet att vara med och tycka, tänka och påverka.

Efter ett inledande idéarbete byggs ungdomarnas konkreta förslag upp i dataspelet Minecraft. Spelet fungerar som ett digitalt Lego där man snabbt och enkelt kan skissa upp och bygga om områden tredimensionellt.

I workshops får ungdomar vara med och påverka ny- och ombyggnationen av sina egna kvarter. Sammankomsterna leds av representanter från Svensk Byggtjänst och från det bostadsbolag eller den kommun som är uppdragsgivare.

Vi bearbetar tillsammans olika underlag, till exempel enkätsvar från invånare i området. Vi går också igenom grundläggande förutsättningar och vilka regler som gäller den planerade insatsen.

Du som uppdragsgivare får skriftlig sammanställning, bilder och en Youtube-film som visar den digitala Minecraftmodellen med förändringsförslag. Denna visualisering kan sedan användas som underlag för det fortsatta arbetet.

Nu breddas och utvecklas Mina Kvarter!

Efter den inledande fasen som varit inriktat främst på ungdomar och miljonprogramområden, har vi nu gått vidare och breddat och utvecklat konceptet Mina Kvarter.

Det har visat sig passa alldeles utmärkt som dialogverktyg även vid planering av helt nya stadsområden, vid framtagning av nya översikts- och detaljplaner etc. Och metoden, inklusive dataspelet Minecraft, har dessutom visat sig fungera mycket bra även med vuxna. Enkelheten i modellering i Minecraft passar alla.

Vi har under 2014 och 2015 gått vidare med denna typ av bredare tillämpning av Mina Kvarter – både vad gäller projekttyper och ålder/sammansättning av medverkande.

Läs mer om hur det går till att arbeta med Mina Kvarter i praktiken under Så här gör du

Block by Block – en internationell förlängning

Mina Kvarter har även fått en fortsättning i den internationella förlängningen Block by Block – ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst, UN-Habitat och Mojang (som utvecklat Minecraft).

Läs mer om projektet på denna webb under Block by Block eller besök deras hemsida www.blockbyblock.org