Drottninghög i Helsingborg

I miljonprogramsområdet Drottninghög i Helsingborg pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete där barn och ungdomar har involverats. I projektet, som kallas DrottningH, är Mina Kvarter och Minecraft ett viktigt verktyg för idéarbete och visualisering av konkreta förslag, som till exempel en ny mötesplats i form av ett mat- och kulturhus.

Drottninghög byggdes 1967–69 och har ungefär 1 100 lägenheter och 3 000 invånare. Här är målet att renovera, utveckla och i viss mån förtäta Drottninghög i samklang med de boendes önskemål.

Bakom utvecklingsprojektet DrottningH står Helsingborgs kommun och Helsingborgshem med Sweco Management som huvudkonsult. Under 2011 involverade de ungdomar i idéarbetet genom projektet ”Arkitekten i skolan” på Drottninghögskolan.
Detta lade grunden för en andra fas som genomfördes från mars till november 2012. Här användes Mina Kvarter och Minecraft som verktyg för att konkretisera ungdomarnas förslag till utveckling i Drottninghög.

– Mina kvarter och Minecraft är helt klart ett bra visualiseringsverktyg då det gäller strukturer och funktioner i bebyggelsen. Det fungerar mycket bra i dialogen med boende, främst ungdomar, och ger förslag på rätt nivå. Det innebär att arkitekter och stadsplanerare effektivt kan ta till sig idéerna och bearbeta dem vidare, säger Anders Landsbo, projektledare på Stadsledningsförvaltningen.

Under 2013 gick Drottninghög-projektet vidare med en tredje fas. Planen är att Mina Kvarter och Minecraft även fortsättningsvis ska vara ett av ungdomarnas verktyg. Till denna tredje fas av projektet har Helsingborgs stad beviljats anslag från Delegationen för hållbara städer. Därmed har man också ett större åtagande att dokumentera och dela med sig av resultaten i det fortsatta arbetet.