Enkätundersökning på Business Arena från Svensk Byggtjänst: 58 procent tror på ökat bostadsbyggande med den nya regeringen

58 procent av 153 tillfrågade på Business Arena tror på bättre fart i bostadsbyggandet med den nya regeringen. Det visar Svensk Byggtjänsts enkätundersökning som genomfördes under första dagen av konferensen på Waterfront Building i Stockholm. Enkäten visar också att de flesta inte tror på enklare byggregler med den nya regeringen. Däremot förväntar sig en stor majoritet ökade ekonomiska stöd till bostadsbyggandet.

– Under årets Business Arena passade vi på att fråga om förväntningarna på den nya regeringen. Att 58 procent av de 153 tillfrågade tror på bättre fart i bostadsbyggandet med den nya regeringen, visar på en tilltro till att frågan är viktig hos alla partier som kan stödja en ny regering, säger Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst.

I enkäten framgår att kvinnor är lite mer positiva än män vad gäller nya regeringens förmåga att stärka bostadsbyggandet. Chefer är mer positiva än tjänstemän och anställda inom privat sektor är mer positiva än de inom offentlig sektor.

61 procent tror inte på enklare regler
En av enkätfrågorna var om man tror att det blir enklare regler för byggprocessen med den nya regeringen. 61 % av de tillfrågade tror inte att den nya regeringen kommer förenkla reglerna.

– Socialdemokraterna har inte pekat ut regelförändringar som den centrala frågan för ett ökat bostadsbyggande. Här tror majoriteten av de tillfrågade uppenbarligen att socialdemokraterna kommer att få gehör för denna linje i regeringsbildning och riksdag, säger Erik Hellqvist.

– Flera kommentarer i vår undersökning pekar på att det i första hand är upp till kommunerna och branschens aktörer att göra byggprocessen enklare inom ramen för befintliga regelverk. 

Stor majoritet tror på ökade bidrag
Det röd-gröna blocket har sedan tidigare lovat statligt stöd till samhällsbyggnadssektorn och 85 procent i enkätundersökningen tror att de löftena kommer att infrias av den nya regeringen. 62 procent av dessa tror att detta ökade stöd främst kommer att ges som produktionsstöd eller investeringsbidrag.

– Här är det mycket tydligt att de tillfrågade tror att de röd-gröna partierna kommer att kunna driva igenom sin politik med främst riktade bidrag till mindre hyresrätter. I kommentarerna går dock åsikterna isär om det är bra eller inte med bidrag – om de verkligen kommer att stimulera till mer byggande. Men huvudlinjen är att det behövs kraftsamlingar för fler hyresrätter som fler har råd att bo i, säger Erik Hellqvist.

Nedan finns diagram som visar på svarsfördelningen gällande de tre huvudfrågorna samt uppdelningar efter man/kvinna, offentligt/privat anställda samt chefer/tjänstemän. Diagrammen är nedladdningsbara och fria för publicering med angivande av källa.MyNewsdesk