Seminarium i Almedalen: Renovering av befintlig bebyggelse – en miljardsatsning på vägen mot ett hållbart samhälle

Är det marknaden eller politiken som ska få fart på renoveringen av miljonprogramsområden? Är riskkapitalister bättre på att driva renoveringsarbetet framåt än allmännyttiga bostadsbolag? Och hur ska medborgarna involveras?

Dessa frågor står i fokus under den avslutande debatten på Svensk Byggtjänst seminarium den 30 juni i Almedalen.

– Seminariet tar upp olika aspekter på den väldiga renovering och uppdatering av befintlig bebyggelse som behövs om Sverige ska utvecklas i hållbar riktning, säger Erik Kalmaru, kommunikationschef på Svensk Byggtjänst.

I debatten deltar Peter Strand, vd på börsnoterade fastighetsbolaget Victoria Park som satsar bland annat på bostäder i miljonprogrammen, Emma Hult, riksdagsedamot och bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet, Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen samt representant för allmännyttan.

Innan debatten blir det korta föredrag på tre teman gällande renovering:

– Hur ska fastighetsägare agera när allt behöver renoveras på en gång? Om att skapa renoveringsstrategier för att göra rätt saker i rätt ordning. Talare: Fredrik Olsson, vd Rotpartner.

– Digitala system för individuell mätning av bland annat vatten och värme i lägenheter kan effektivt införas i samband med renovering. Men bidrar systemen till lönsamma, rättvisa och hållbara lösningar? Talare: Per Ernedal, vd Ecoguard och representant för LIMD (Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering).

– Andelen äldre ökar allt snabbare i Sverige. Hur kan kommunala och privata bostadsbolag inventera sina befintliga fastighetsbestånd och effektivt genomföra anpassningar till det accelererande behovet av äldreboenden? Talare: Eva Eriksson, enhetschef för äldreboende inom Forsen Projekt och tidigare utvecklingschef på Micasa.

Under seminariet presenteras även Renoveringsinfo – en ny webbtjänst för spridning av kunskap, erfarenhet och forskning inom renovering. Tjänsten drivs av Svensk Byggtjänst och Nationellt renoveringscentrum för bebyggelse vid Lunds tekniska högskola.

Svensk Byggtjänsts seminarium ”Renovering av befintlig bebyggelse – en miljardsatsning på vägen mot ett hållbart samhälle” äger rum tisdagen den 30 juni kl 13.30–15.30 på Samhällsbyggararenan i Almedalen, Strandvägen 4 (intill kongresshallen Wisby Strand).

MyNewsdesk