Dagens lekplatser i stadsmiljöer och utveckling av morgondagens

Många lekplatser och andra lekmiljöer har försvunnit med nya krav och ideal, förtätning av stadsmiljöer och ekonomiska nedskärningar. Framtiden för barns plats för lek, på lekplatser liksom på andra ställen i närmiljön, är osäker. Det är dags att se värdet av dagens lekplatser – och att utveckla morgondagens.

Tidigare normer garanterade att yta för lek avsattes på ett sätt som enkelt kunde hanteras inom planering. Men sedan 1990-talet pågår en omfattande förändringsprocess.

Plats för lek - Svenska lekplatser förr och nu innehåller bidrag från forskare med varierande bakgrund, men som alla har erfarenheter från studier av svenska lekplatser.

Bidragen beskriver tillkomst, roll och utvecklingsbehov från en mängd olika utgångspunkter. På så vis speglas en mångfald av aspekter när det gäller svenska lekplatser förr och nu.

Boken riktar sig till den som arbetar med – eller utbildar sig inom – planering, gestaltning och förvaltning av bebyggd miljö, parker och lekmiljöer, men även till beslutsfattare eller den som har intresse för frågor kring barns plats i staden, synen på barn i samhället, liksom stadens gröna kulturarv och historia och en hållbar stadsutveckling.

FAKTA

Redaktörer: Märit Jansson och Åsa Klintborg Ahlklo

Omslag: Anki Björklund

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 200

Mjukband, illustrationer i fyrfärgstryck

MyNewsdesk