​Kultur och strategier för lönsamhet och framgång i byggprojekt

I Projektkultur i byggprocessen beskrivs hur det går att koppla ett strategiskt tänkande kring möjligheterna att påverka lönsamheten och få framgång i byggprojekt genom att utveckla förutsättningarna för organisationen och medarbetarna med en medveten kultur, där affären, kulturen och projektet skapar resultat med framgång.

Det är komplicerat att driva ett stort byggprojekt och det ställer höga och oväntade organisatoriska krav på ledare och chefer. Boken ger verktyg och exempel på arbetssätt och strategier för att medvetet kunna forma och arbeta med kultur, ledning och styrning i projekt.

Författarna vill också väcka en diskussion och debatt kring vad som behövs för att modernisera och reformera kulturen i bygg- och fastighetsbranschen.

Författarna menar att det inte går att outsourca affärsmannaskapet och kulturen.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av att ta projektverksamhet vidare genom att verka för att både utveckla projekten och låta människor utvecklas i projekten, t ex ledare och chefer inom projektvärlden – på beställarsidan, konsultsidan och hos entreprenörer.

Om författarna:

Leif Hultqvist
Leif är seniorkonsult och har ca 40 års erfarenhet av ledande befattningar inom bygg- och fastighetsbranschen, bl.a. som förvaltningschef, teknisk chef, byggprojektchef och som fastighetsutvecklingschef.

Han är utbildad byggnadsingenjör och har även utbildning inom projektledning och ledarskap.

Catarina Sällström
Catarina är seniorkonsult och har varit HR-chef i flera företag, verksam i ledningsgrupp, och är sedan år 2000 organisationskonsult och egen företagare. Hon har mångårig erfarenhet av att utveckla projektledare och projektgrupper inom bygg- och fastighetsbranschen.

Catarina är utbildad beteendevetare inom organisationsteori, KBT, ledarutveckling och styrelsearbete.

FAKTA

Författare: Leif Hultqvist och Catarina Sällström

Omslag: Jeanette Karsten, arkitekt SAR/MSA

Förlag:Svensk Byggtjänst

Antal sidor:126

Mjukband med flikar, illustrationer i fyrfärgstryck

MyNewsdesk