Ulrika Hallengren på Wihlborgs i Snåret: ”Vi ska bestiga Mount Everest – inte spela fotboll”

Att välja rätt entreprenadform för sitt projekt kan vara en djungel av parametrar att förhålla sig till. Men vad innebär egentligen de olika formerna? I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret reder vi ut frågorna tillsammans med Ulrika Hallengren, utvecklingschef på Wihlborgs Malmö, Ida de Neergaard Ländin, projektchef på NCC och Mårten Frumerie, förvaltningschef på Stockholms Läns Landsting och ansvarig för utbyggnaden av nya tunnelbanan.

Till de traditionella entreprenadformerna räknas delad entreprenad, generalentreprenad, construction management (CM), utförandeentreprenad och totalentreprenad.

– Det finns ingen entreprenadform som passar en viss typ av projekt bättre än ett annat, menar Mårten Frumerie. Däremot är utförandeentreprenader vanliga i infrastrukturprojekt.

Vilken form som byggherren väljer varierar också över tid och på vilken marknad vederbörande verkar. Enligt Ulrika Hallengren ser det olika ut i Öresundsregionen jämfört med exempelvis Mälardalen. Men för vissa typer av byggen, exempelvis bostadsrättshus, är totalentreprenaden vanligast.

Partnering – för goda relationer
En så kallad samverkansform som vunnit mark i Sverige, i syfte att skapa ett bättre arbetsklimat mellan främst beställare och entreprenör, är partnering. Partnering är inte en entreprenad- eller upphandlingsform, utan främst ett system för att upprätthålla goda relationer mellan parterna.

Ida de Neergaard Ländin har arbetat med partnering i det Årets Bygge-nominerade renoveringsprojektet Fittja peoples palace i Botkyrka tillsammans med fastighetsägaren Botkyrkabyggen och arkitektbyrån Spridd. Uppdraget var att hitta processer för att kunna driva fram renoveringar i miljonprogramsområden, med målet att alla hyresgäster ska kunna bo kvar.

– Beställaren Botkyrkabyggen läste på grundligt om partnering för att kunna ”följa boken till punkt och pricka”. Och samarbetsmässigt blev det ett väldigt gynnsamt projekt där beställaren nu har en färdig arbetsmetod för kommande renoveringar, konstaterar Ida Ländin.

Bestiga Mount Everest eller spela fotboll?
Ulrika Hallengren menar att vi har fostrats in i byggbranschen på lite olika sätt och att det finns både uttalade och outtalade metoder som hyllas;

– Ibland så pratar vi i byggsektorn om att vi bygger ett lag och jämför oss med sporten. Men vi spelar faktiskt ingen jäkla fotbollsmatch för vi har ingen motståndare! Jag ser ett projekt snarare som att bestiga Mount Everest där det gäller att ha med sig rätt personer som kan göra det på ett ansvarsfullt sätt. Partnering handlar om förtroende och då gäller det att förstå att jag själv förlorar mer på att strida – även för mina rättigheter – än vad jag vinner på att lyckas få mina samarbetspartners att sträva mot samma mål.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast och Instagram@snaaret

MyNewsdesk