Januari

TISDAG 31 januari 2017
Arbetarskyddsregler för byggsektorn i ny årlig utgåva

I boken återges föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2017 underlättar för dem som är verksamma inom byggsektorn att hålla sig in...


ONSDAG 25 januari 2017
Tidiga skeden viktig del av bygg- och anläggningsprojekt

Idag byggs bostäder, infrastruktur och samhällsservice i en allt snabbare takt. Ska det svenska samhällsbyggandet svara upp mot kraven på hållbarhet och goda livsmiljöer krävs mer kunskap om och större fokus på de värdeskapande tidiga skedena. At...


FREDAG 20 januari 2017
Bostadsbestämmelser 2017 – Handbok med förslag på lösningar

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar. Då fyller handboken Bostadsbestämmelser en viktig funktion för att inte kunskap ska gå förlorad. Bostadsbestämmelser 2017 innehåller de ändringar ...