Byggbransch under högtryck pratade framtid och digitalisering

Ökad sysselsättning och bostadsproduktion tillsammans med nya krafttag för säkrare arbetsmiljö. Det var några av ämnena som debatterades under de seminarier som genomfördes i samband med Årets Bygge 2017 under måndagen. Bland talarna fanns både förre statsministern Fredrik Reinfeldt och nuvarande bostadsministern Peter Eriksson.

Bostadsminister Peter Eriksson berättade att det under 2016 började byggas över 63 000 nya bostäder i Sverige. En takt som vi inte haft på över 20 år i Sverige. Bostadsministern redogjorde även för flera av de åtgärder regeringen infört eller är på väg att införa för att stimulera bostadsbyggandet. På frågan från moderatorn Ellinor Persson om Peter Eriksson hade några råd till branschen svarade han:

– Håll i hammaren, det vill säga bygg rätt och med kvalitet och öppna dörren för fler personer till branschen.

Dagen inleddes av Fredrik Reinfeldt som belyste Sveriges möjligheter att utvecklas utifrån ett globalt perspektiv. Han lyfte fram en rad positiva tecken där Sverige befinner sig i ett bra utgångsläge med god tillväxt, stor vilja att jobba hos befolkningen samt en hög andel kvinnor i arbete. Samtidigt uttryckte han oro för den geopolitiska utveckling vi just nu ser i världen.

Under dagen hölls även en paneldebatt på ämnena digitalisering, urbanisering och byggkostnader. Panelen utgjordes av Cristel Armstrong Darvik, vd och koncernchef för Stena Fastigheter, Daan Cedergren, regionchef Husbyggnad på Sweco Architects, Svante Hagman, chef NCC Infrastructure och Niklas Sörensen vd för Ramböll Sverige.

Några av panelens slutsatser var att det är viktigt att få fart på flyttkedjorna, förbättra kommunikationen mellan olika aktörer i byggandet, skapa sammanhängande stadsmiljöer, inte tulla på kvaliteten i byggandet, investera i infrastruktur samt våga testa nya modeller på hur bostäder kan utnyttjas effektivare.

Publiken fick även ta del av branschens initiativ till säkrare byggarbetsplatser i form av nya organisationen Håll Nollan. Bakom initiativet står en rad företag och organisationer från branschen. Näst sista inslag för dagen var Lovisa Söderholm från Kongsberg Automotive som berättade hur byggbranschen kan dra nytta av fordonsindustrins erfarenheter från samordnade inköp. Besparingspotentialen är mycket stor.

Dagens slutnummer var ett bejublat framträdande från delar av ungdomsorkesterskolan El Sistema Södertälje som fick ta emot stående ovationer.

MyNewsdesk