Svensk Byggtjänst får uppdraget att driva Informationscentrum för hållbart byggande

Svensk Byggtjänst ska på uppdrag av Boverket upprätta och driva Informationscentrum för hållbart byggande. Syftet med Informationscentrum är att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation. Verksamheten kommer att vara igång den första januari 2018. Svensk Byggtjänsts partner i uppdraget blir Nationellt Renoveringscentrum för bebyggelse.

Boverkets upphandling utgår från regeringsuppdraget att införa ett informationscentrum för hållbart byggande med två ändamål:

  • Att främja en ökad energieffektivisering vid renovering.
  • Att främja energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

För att fylla dessa ändamål ska Informationscentrum samla in, granska, kvalitetssäkra och sprida information kostnadsfritt till målgrupper inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen.

Plattform för samlad information
– Svensk Byggtjänst har kommit in med ett bra koncept för att driva ett informationscentrum om hållbart byggande. Vi bedömer att de har mycket goda förutsättningar att tillsammans med sina underleverantörer nå ut med information till bygg- och fastighetsbranschen så att de kan driva på utvecklingen för energieffektiv renovering och mot hållbart byggande.

– Boverket är övertygad om att informationscentrum blir en plattform som många i bygg- och fastighetsbranschen kommer att använda sig av för att få en samlad information inför att du ska renovera eller bygga nytt. Helhetssyn och livscykelperspektiv är viktigt i samband med detta, säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket.

– Vi ser det som mycket positivt att Boverket valt oss som leverantör av ett informationscentrum för hållbart byggande. Svensk Byggtjänst har tillsammans med Nationellt Renoveringscentrum rätt resurser, kunskap och kontaktnät för att snabbt komma igång med denna verksamhet, säger Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst.

– Det är värdefullt att Nationellt Renoveringscentrum har partnerskap med Sveriges Energikontor, SUST, RISE och IVL.

Väl förberedda
Andres Muld, ordförande för Nationellt Renoveringscentrum instämmer:

– Vi har arbetat tillsammans med Svensk Byggtjänst i projektet Renoveringsinfo under de senaste åren. Så vi är väl förberedda att ta oss an denna uppgift – vår startsträcka till konkreta resultat är mycket kort.

Målet är att Informationscentrum ska informera om konkreta åtgärder som målgrupperna kan genomföra för ökad energieffektivisering och hållbarhet i renovering och nybyggnation. Detta ska ske utifrån en objektiv helhetssyn och med hänsyn till:

  • Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv inklusive metoder för livscykelanalyser och miljöinformation om byggprodukter.
  • Resurseffektivitet ur ett livscykelperspektiv inklusive avfallsförebyggande åtgärder och återanvändning av byggprodukter.
  • Ekonomi och lönsamhet ur ett livscykelperspektiv.
  • Påverkan på tekniska egenskapskrav.
  • Kulturvärden.
  • Sociala aspekter, i de fall det är relevant, och åtgärder för att minska negativa konsekvenser.

Svensk Byggtjänst kommer i samverkan med Nationellt Renoveringscentrum att bygga upp Informationscentrum för hållbart byggande under hösten. Verksamheten ska vara igång i januari 2018 och pågår året ut.

För ytterligare information kontakta Urban Månsson, vd Svensk Byggtjänst, 070-629 04 08, urban.mansson@byggtjanst.se eller Andres Muld, styrelseordförande Nationellt Renoveringscentrum, 070-566 87 93, andres@muld.se

MyNewsdesk