Boverket förlänger uppdraget för hållbart byggande

Nu står det klart att Informationscentrum för hållbart byggande får ett förlängt uppdrag från Boverket. Sedan starten i januari i år har en bred och stabil grund lagts för ett samla och sprida kvalitetssäkrad hållbarhetsinformation i byggbranschen. Det förlängda uppdraget sträcker sig nu till sista december 2019.

Vill se ökad renoveringstakt
– Vi är imponerade av det vi sett hittills, säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket som undertecknade avtalet.

– Informationscentrum för hållbart byggande har kommit igång bra och har en tydlig målbild. Det är lite tidigt att utvärdera men det är bra om det fortsätter som det börjat. På sikt hoppas vi kunna se positiva förändringar i renoveringstakten som en effekt av uppdraget.

Förlängt uppdrag år 2019 ut
Det var under hösten 2017 som Boverket på uppdrag av regeringen upphandlade tjänsten att driva ett Informationscentrum för hållbart byggande. Uppdraget tilldelades då Svensk Byggtjänst, tillsammans med underleverantörerna Energikontoren Sverige, IVL, RISE, Sustainable Innovation och Nationellt Renoveringscentrum.

Under förra veckan beslutade Boverket att Svensk Byggtjänst får det fortsatta uppdraget, till och med sista december 2019.

– Naturligtvis mycket roligt, säger Urban Månsson, vd för Svensk Byggtjänst.

– Under det här första halvåret har vi tillsammans med våra partners jobbat fram en kommunikationsplan och det skall så klart bli spännande att sjösätta och utveckla den.

Webb, sociala medier och klimatinitiativ
Informationscentrum finns idag i huvudsak som webbsidan ichb.se samt på Facebook, Twitter och LinkedIn. En stor del av arbetet är också att fungera som en drivande kraft i olika publika sammanhang för att upplysa, informera och framför allt nå ut och få människor att agera hållbart i byggfrågor.

Under Almedalsveckan lanserades också initiativet Bygg klimatsmart som särskilt fokuserar på att lyfta bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan.

MyNewsdesk