Jämnt på jobbet i Almedalen: Så kan jämställdheten stärkas i byggbranschen

– Trots aktivt arbete och engagemang har samhällsbyggnadssektorn låg representation av kvinnor. Här finns också fortsatt stora utmaningar vad gäller sexistiska attityder på arbetsplatser. I Almedalen vill vi diskutera hur politiken och staten ge byggsektorn bättre förutsättningar och stöd i arbetet för ökad jämställdhet.

Den bakgrunden ger Urban Månsson, VD på Svensk Byggtjänst, till Jämnt på jobbets seminarium i Almedalen.

Jämnt på jobbet är ett branschprojekt som drivs av Svensk Byggtjänst i samverkan med ett 30-tal ledande organisationer och företag inom samhällsbyggnad.

Under inslaget i Almedalen blir det samtal och debatt med Emma Hult (mp), Cecilie Tenfjord-Toftby (m) samt en rad personer som konkret arbetar för jämställdhet i byggsektorn.

– Det finns många positiva projekt och satsningar. Inom Jämnt på jobbet bidrar vi med att samla och sprida goda exempel, bevaka och kommunicera frågan och skapa dialog, debatt och möten. Allt för att främja jämställdhet inom samhällsbyggnad, förklarar Urban Månsson.

I samband med seminariet lanseras även Jämnt på jobbets första inspirationsguide med aktuella och konkreta tips. Den vänder sig till chefer, fackliga ombud och andra som jobbar med jämställdhet i samhällsbyggandets vardag.

Tre tydliga huvudfrågor
Seminariet äger rum tisdagen den 3 juli kl 10.30 till 11.30 på Samhällsbyggararenan i Almedalen (på fartyget Blue Charm bredvid Teaterskeppet i Visby hamn).

De tre övergripande frågeställningarna som tas upp är:

  • Vilka hinder och möjligheter finns för ökad jämställdhet i bygg- och installationsbranschen?
  • Hur kan politiken/staten samverka med bygg- och installationsbranschen för bättre förutsättningar/stöd i arbetet för ökad jämställdhet?
  • Vilka goda initiativ finns och planeras – vad kan vi lära och vidareutveckla utifrån dessa?

Två block – om läget inom utbildning och yrkesliv
– Sedan har vi delat upp programmet i två block: ett om jämställdhet i utbildningar och ett om jämställdhet i yrkeslivet, berättar Urban Månsson.

Både gymnasiala och eftergymnasiala program kommer att tas upp. Här blir frågeställningarna bland annat hur utbildningarna kan bli mer inkluderande och attraktiva för kvinnor samt hur samverkan mellan stat och företag kan utvecklas.

Vad gäller yrkeslivet ställs bland annat frågan hur staten/offentlig sektor som stor byggbeställare kan bli mer drivande och kravställande i jämställdhetsarbetet i upphandlingar. Och kunde ett regeringsuppdrag till en myndighet driva frågan framåt?

Initierade branschröster och tongivande politiker
Moderator och samtalsledare är Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, som bland annat står bakom kampanjen ”Stoppa Machokulturen” tillsammans med Byggnads.

Programmet inleds med att Urban Månsson, VD Svensk Byggtjänst, ger kort information om projektet Jämnt på jobbet och presenterar projektets första inspirationsguide.

Ola Månsson, VD Installatörsföretagen, beskriver organisationens projektet ”Företagslärling” – en väg in i branschen för kvinnor, samt projektet "Upplyst" där Installatörsföretagen samverkar med Elektrikerförbundet i en satsning på skolor och arbetsplatser för att bygga en jämställd värdegrund för både kvinnor och män.

Därefter förs samtal och debatt om jämställdhet i utbildning och yrkesliv inom samhällsbyggnad med följande medverkande:

Karin Eriksson, VD XL-BYGG. Som kvinnlig VD och arbetsgivare i en mansdominerad bygghandelsbransch sitter Karin på värdefulla insikter och erfarenheter.

Cajsa Winge, arkitekt och initiativtagare till uppropet #sistaspikenikistan, mot sexism och för jämställdhet i byggsektorn .

Amanda Swedsudde, yrkeslärare på Thorildplans yrkesgymnasium och engagerad bland annat i projektet "Upplyst" för jämställdhet bland elektriker.

Emma Hult (mp), riksdagsledamot och bygg- och bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Emma har själv tidigare arbetat inom byggsektorn.

Cecilie Tenfjord-Toftby (m) representerar Moderaterna och alliansen. Hon är riksdagsledamot och bland annat medlem i Civilutskottet och Nordiska Rådet. Frågor hon fokuserar på är näringsliv, skola och jämställdhet.

Läs mer på: https://byggtjanst.se/aktuellt/jamnt-pa-jobbet/

MyNewsdesk