​Innovationer och ny teknik i framtidens byggbransch

Hur kan digital teknik och smart teknik förenkla framtidens byggande? En del av svaret ges i samband med Nordic ConTech Talk den 13 november då en rad innovationsföretag möter den etablerade byggbranschen. Arrangörerna bakom evenemanget vill inspirera den svenska byggbranschen att utveckla byggandet med hjälp av ny innovativ teknik.

Byggsverige står inför en stor omvandling för att klara konkurrens och krav på utveckling.

Nordic ConTech Talk är det första evenemanget av det här slaget där syftet är att öka användningen av ny digital teknik. Förutom enskilda samtal mellan innovatörer, investerare, samt företrädare för FinTech och byggbranschen blir det panelsamtal och utblickar. Att byggbranschen nu på allvar ser vad ny teknik kan användas till har väckt intresset hos olika investerare.

Nordic ConTech Talk arrangeras av Svensk Byggtjänst, Bygg 4.0, Nordbygg, Industrifakta och Swedish Standards Institute (SiS). Förväntningarna på att hitta nya vägar är stora.

– Nordic ConTech är ett intressant initiativ som jag tror kommer bidra till nya spännande allianser, förklarar Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta.Byggbranschen satsar mycket pengar på innovationer, men hittills har det främst varit relativt avgränsat till det egna stupröret. Ett alltmer komplext byggande med många inblandade parter är säkert ett skäl till att man försenats i digitaliseringsprocessen, fortsätter han.

Tanken är att Nordic Contech ska drivas av organisationer som anses vara fristående inom byggbranschen:
– Alla vi som står bakom Nordic Contech uppfattas som oberoende och mer fristående inom branschen, vilket är en förutsättning för att alla ska känna sig välkomna och kunna ta del av det som Nordic Contech genererar, berättar Peter Söderberg, projektchef för byggmässan Nordbygg. Min vision är att Nordic Contech ska ge byggbranschen nya, användbara lösningar och produkter. De nya innovativa start up- företagen vi nu har på plats kommer att öppna ögonen för nya möjligheter hos besökarna.

Evenemanget kommer att gå av stapeln den 13 november på Skyddsrummet i Stockholm.

Program
(reservation för ändringar av tider och medverkande)

15.00:
Inledning, välkomnande
Vad är ConTech? Kort om utvecklingen i branschen samt idé och syfte med Nordic ConTech.
Presentation av sponsorer och medverkande startups
På scen: Urban Månsson, vd Svensk Byggtjänst och Lars Albinsson, Bygg 4.0

15.15:
Digitalisering – nyckeln till högre produktivet i byggsektorn
Hur byggsektorn kan uppnå helt andra produktivitetsnivåer med digitala verktyg och vad som krävs för att verkligen lyckas med en digital transformation i stor skala.
Erik Sjödin, Partner, ansvarig för McKinsey’s Infrastructure & Capital Projects Practice i Norden

15.30:
FinTech – Hur förändrades branschen tillsammans med de nya aktörerna?
[ panelsamtal ] Tuva Palm, tidigare Nordnet
Jeanette Jäger, VD Bankgirot
Peter Dalmalm, Deputy Head of Banking Sweden, Nordea

16.00:
Vad ser investerarna för möjligheter och hot i byggbranschen? [ panelsamtal ]
Vad gör de etablerade entreprenörerna?
Hur ska den etablerade branschen bli intressant(are) för investerarna?
Saeid Esmaeilzadeh, Chairman, Serendipity
Jimmy Bengtsson, VD Veidekke
Ulf Hansson, chef affärs- och verksamhetsutveckling, NCC
Stefan Danielsson, Affärsområdeschef Bygg, Peab
Alexandra Laurén, VD Skanska

17.15 Mingel

Läs mer på www.nordiccontech.se

MyNewsdesk