2020

MÅNDAG 11 maj 2020
Ny bok om entreprenadformen Partnering

Bygg- och anläggningsprojekt rör stora investeringar och präglas av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. De senaste tjugo åren har intresset för alternativa modeller för att driva byggprojekt ök...MÅNDAG 27 april 2020
Nu lanseras AMA Anläggning 20 – ovanligt många kodändringar

Flera års slit, 50 teknikspecialister och ett 50-tal remissinstanser senare – nu är nya AMA Anläggning 20 här. Ett ovanligt stort antal ändringar i BSAB-tabellen hör till nyheterna.AMA står för allmän material- och arbetsbeskrivn...


MÅNDAG 27 april 2020
Byggkonstruktioner ska klara extrema händelser – ny handbok

Vid konstruktion av byggnader behöver man ta hänsyn till risker relaterade till extrema händelser som till exempel påkörning av fordon, attentat eller grova fel i byggprocessen. Begreppet robusthet används för att beskriva ett konstruktionssystems förmå...TISDAG 17 mars 2020
Viktiga principer för att rita detaljer – ny handbok

Att bygga hus med hög prestanda kräver genomtänkta detaljer eftersom de har stor indirekt inverkan på flera faktorer som energi, fukt och termiskt klimat.Boken Rita detaljer – En handbok för arkitekter och byggnadsingenjörer i system- och...FREDAG 6 mars 2020
Rätt kalkylerat – rätt kostnad med Byggmästarnas kostnadskalkylator

Byggmästarnas Kostnadskalkylator, ”BK 2020” innehåller priser på material och arbetsutförande. ”BK 2020” är ett hjälpmedel för dem i byggnads- eller förvaltningsbranschen som snabbt och överskådligt behöver information om kostnadsdata.I boken fin...MÅNDAG 17 februari 2020
Minimikrav på luftväxling – numera ofta ett funktionskrav

Idag gäller det för byggherren, projektören, förvaltaren, entreprenören, tillsynsmyndigheten, funktionskontrollanten med flera, att veta hur många liter per sekund och person som uppfyller ett funktionskrav i en föreskrift för en viss typ av verksamhet ...TISDAG 28 januari 2020
Arbetarskyddsregler för byggsektorn - årets utgåva

Denna årliga bok återger föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som är viktiga att ha tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll.Texterna är exakt återgivna med änd...


MÅNDAG 27 januari 2020
​Radon i befintliga byggnader – ny utgåva

Den nya utgåvan av Radonboken – Befintliga byggnader är en uppdatering av den bok som gavs ut 2014. Europeiska unionens ministerråd har beslutat om nya säkerhetsnormer för skydd mot joniserande strålning (rådets direktiv 2013/59/Euratom). Dessa bestämme...FREDAG 24 januari 2020
Vinnare av Årets Bok 2019: Att vara byggherre

Av de fyra nominerade böckerna, utgivna av Svensk Byggtjänst under 2019, utsåg juryn ”Att vara byggherre" skriven av Nina Ryd och Sven Fristedt.Boken beskriver byggherrens situation som den aktör som initierar, leder och driver byggnadsprojekt mo...


TORSDAG 16 januari 2020
Nordic ConTech Talks: Bygga hus digitalt – på riktigt

PressinbjudanVill du veta hur ledande byggföretag världen över bygger digitalt? Då ska du vara på plats vid Nordic ConTech Talks den 21 januari på Drottninggatan 81 i Stockholm. Där får du möjlighet att träffa representan...