Entreprenadens förutsättningar och regler – ny bok om entreprenadrättens grunder

Den nya boken Introduktion till entreprenadrätt beskriver den entreprenadrättsliga resan från förfrågningsunderlag och avtal till utförande, ändrade förutsättningar, besiktning och, i värsta fall, en rättslig process på grund av en tvist.

I boken presenteras de grundläggande förutsättningar och regler som gäller för utförande av bygg- och anläggningsentreprenader. Med god kunskap om reglerna kan oklarheter förebyggas och tvistiga situationer bättre hanteras i en entreprenad.

Boken är indelad i tre delar
I del A behandlas entreprenadrättens grunder och de allmänna bestämmelserna i ett bredare perspektiv. Dessutom behandlas vissa viktiga aspekter av avtalstecknande utifrån hur avtalsslutande och avtalsgranskning kan och bör fungera.

I del B presenteras en genomgång av olika situationer som vanligen brukar uppstå vid entreprenader samt de regleringar som finns kring dessa och vad man bör tänka på. Utgångspunkten här är AB 04 och ABT 06.

I del C görs slutligen en genomgång och beskrivning av andra entreprenadtyper som exempelvis partnering, konsultuppdrag enligt ABK 09, konsumententreprenad och entreprenad i samband med fastighetsköp.

Om författaren:
Stefan Olsson är advokat och delägare i Advokatfirman Wåhlin. Sedan drygt 20 år specialiserad på juridisk rådgivning inom bygg- och anläggningsentreprenader samt konsulträtt och fastighetsrätt. Stefan arbetar löpande med olika bygg- och anläggningsföretag, konsulter och offentliga verksamheter över hela landet och har gedigen erfarenhet av AB, ABT, ABK, ABS och övriga byggnadsrelaterade publikationer.


FAKTA:
Författare: Stefan Olsson
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Format: 169 x 239 mm
Antal sidor: 182
Limbundet mjukband, tvåfärg.

MyNewsdesk