JuniFREDAG 12 juni 2020
Nordic ConTech Talks: ”Krisen är en fantastisk drivkraft”

Coronakrisens möjligheter att driva samhällsbyggnadssektorn mot en snabbare digitalisering, var huvudtemat på Nordic ConTech Talks första webinarie, som anordnades av Svensk Byggtjänst och Smart Built Environment tillsammans med...


FREDAG 12 juni 2020
BYGG IKAPP - handbok för att göra miljön tillgänglig för alla

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är inget särintresse. Ett hållbart samhälle förutsätter att alla så långt möjligt kan delta i samhällslivet. Boken BYGG IKAPP redogör för regler och ger lösningar så att kraven kan uppfyllas.Fö...TORSDAG 4 juni 2020
Nyfiken på partnering?

Vill du få grundläggande kunskaper om samverkansformen partnering? När är den lämplig och när är den mindre lämplig? Vilka är egentligen ersättningsreglerna? Det och mycket mer får du ta del av den 9 juni på Svensk Byggtjänsts kostnadsfria webbi...


TORSDAG 4 juni 2020
Ny handbok om tillämpningen av Plan- och bygglagen – PBL

PBL är en komplex lag som genomgått ett flertal, mer eller mindre genomgripande, ändringar sedan införandet 1987. Vid tillämpningen ska många olika intressen vägas mot varandra vilket gör det många gånger svårt att förstå vad som gäller och på vilka gru...