Anpassa eller försvinna – så blir framtidens yrkesroller i byggsektorn

Flera yrkesroller måste vara beredda på förändring när byggandet blir allt mer digitaliserat och industrialiserat. I senaste Snåret diskuteras var behovet av omställning är som störst. Snåret är en podcast från Svensk Byggtjänst med fokus på den snåriga byggprocessen.

I avsnittet medverkar tre personer från olika delar av byggbranschen som aktivt driver digitaliseringsfrågan och möter digitala utmaningar så gott som varje dag.

En ny verklighet på byggarbetsplatsen

Kajsa Simu, strategiutvecklare på NCC och forskare vid Luleå Tekniska Universitet, möter en stor idérikedom på byggarbetsplatserna där hantverkarna ofta är bra på att definiera vad som skulle kunna effektiviseras i deras del av processen:

– Ändå är det dit digitaliseringsförändringarna inte nått i samma utsträckning som i övriga branschen, säger hon och framhäver standardiseringar som ett nyckelverktyg för förbättring.

Yrkesroller i en industriell byggprocess

Det industriella byggandets framfart påverkar självklart också yrkesrollerna. I USA ser man bland annat hur hantverkarnas vardag effektiviseras genom mer flytande roller än tidigare.

– Rörmokare och elektriker arbetar sida vid sida och hjälper varandra. Med enkel träning kan de parallellt stötta varandras jobb så ingen bara sitter och väntar på den andra, berättar Jed Klebanow från Fullstack Modular som bland annat bygger skyskrapor industriellt i New York.

I Sverige finns fortfarande hinder för denna typ av byggande men Kajsa Simu skulle gärna se mer flexibilitet:

– Du behöver kanske inte vara specialist för att utföra ett arbete men du behöver vara specialist för att bidra till den standard som beskrivs. Om man har en beskrivning på hur ett arbete ska göras kan man lätt träna andra att göra samma sak. Vi hoppas kunna få in mer av den flexibiliteten i Sverige, trots att vi här har ganska starkt separerade yrkeskategorier.

Yrkesgrupper som får se upp

Men det är inte bara på byggarplatsen som förändringar i yrkesrollerna är att vänta. I Snåret analyseras också hur beställare och entreprenörer själva bör förändra sitt arbete:

– Jag tror att alla yrkesgrupper kommer behöva ändra sin affär och förändra innehållet i erbjudandet, säger Petter Bengtsson, vd på Zynka BIM, ett företag som verkar för att digitalisera hela bygg- och fastighetsbranschen genom information management.

Han passar också på att slå ett slag för processledarrollen:

– Det är en ny roll som vi tillsatt de senaste två åren. Vi ser ett stort glapp i den ordinarie projektledningen idag. Det är ingen som bär fullständigt ägarskap för processledningen, alltså hur du säkerställer att du genomför processer på ett bra sätt och säkrar att feedbacken återförs. Men i slutändan är det så att alla måste ha incitament som går att koppla direkt till affären för att förändring ska ske på riktigt.

I Snårets diskussion står det väldigt klart att ingen som verkar inom bygg, oavsett yrkeskategori, kommer kunna undvika digital anpassning. Lösningarna finns på flera nivåer och är under ständig utveckling, men den som är tidig på bollen verkar bli en vinnare som kan kamma hem många effektiviseringsfördelar. 

Lyssna på avsnittet!

MyNewsdesk