Mars

TISDAG 17 mars 2020
Viktiga principer för att rita detaljer – ny handbok

Att bygga hus med hög prestanda kräver genomtänkta detaljer eftersom de har stor indirekt inverkan på flera faktorer som energi, fukt och termiskt klimat.Boken Rita detaljer – En handbok för arkitekter och byggnadsingenjörer i system- och...FREDAG 6 mars 2020
Rätt kalkylerat – rätt kostnad med Byggmästarnas kostnadskalkylator

Byggmästarnas Kostnadskalkylator, ”BK 2020” innehåller priser på material och arbetsutförande. ”BK 2020” är ett hjälpmedel för dem i byggnads- eller förvaltningsbranschen som snabbt och överskådligt behöver information om kostnadsdata.I boken fin...