6218003_large_enova

Grundvatten. Teori & tillämpning, utgåva 3

Författare: Knutsson Gert, Morfeldt Carl-Olof

Tryckt bok, I lager

Pris: 724 kr + moms

Snabb leverans

"Grundvatten. Teori & tillämpning" ger bred kunskap om grundvatten och vissa tillämpade aspekter på grundvatten. Den är avsedd för inledande studier i hydrogeologi, som översikt för studier i angränsande ämnen samt som handbok i grundvattensfrågor för tekniker och samhällsplanerare.

Boken är också en lämplig kunskapskälla vid studier av miljöproblem i mark och vatten. Denna utgåva har aktualiserats med hänsyn till senare års erfarenheter och med hänsyn till ny lagstiftning, till exempel vattendirektivet.


Författare: Knutsson Gert, Morfeldt Carl-Olof

Art nummer: 6218003

Utgivningsår: 2002

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173329729

Antal sidor: 227

Kategori: Konstruktion och stomme