tidiga_skeden_6285050

Tidiga skeden i planering, bygg o förvaltning

Författare: Ryd Nina

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 565 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 452 kr + moms

Snabb leverans

De tidiga skedena inför och under planeringen av bygg- eller anläggningsprojekt är ofta avgörande för projektets framgång. I dag planeras och byggs bostäder, samhällsservice och infrastruktur i en takt och omfattning som vi inte upplevt sedan sextio- och sjuttiotalens miljonprogram.

Hur tidiga skeden planeras och genomförs, vilka som deltar och hur dessa deltar är viktiga frågor. Denna bok ger en djupare förståelse för väsentliga aspekter i tidiga skeden. Syftet är också att bidra med enkla och praktiska råd som är användbara för att fånga upp, definiera, formulera, värdera och kommunicera framtida behov som påverkar den byggda miljön.

Bokens författare är Nina Ryd, bitr. professor i arkitektur, verksam vid Chalmers tekniska högskola. Nina har mångårig praktisk såväl som forsknings- och undervisningserfarenhet om lokalplanering, programarbete och byggherrerollen. Den här boken är en uppdatering av en tidigare publikation av samma författare.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Ledning & Styrning


Författare: Ryd Nina

Tryckta bokens artikel nr: 6285050

E-bokens artikel nr: 7772850

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338141

E-bokens ISBN: 9789173338189

Antal sidor: 136

Kategori: Projektering, upphandling

Fler titlar av samma författare