tidningen-byggkoll

Prenumeration

Byggkoll

Art nummer: 201498

Pris: 990 kr/år + moms

Tidningen Byggkoll är till för dig som behöver hålla dig uppdaterad om lagar, regler, normer och ny teknik.
Byggkoll, som utkommer med 4 nummer per år, erbjuder orientering och fördjupning inom tidningens bevakningsområden: Husbyggnad, Energi, VVS, El & Tele, Förvaltning och Anläggning.