500_puff_omvb

Fullsatt när AB  04 firade 10 år

Den första konferensen om AB 04 lockade närmare 200 deltagare från alla delar av samhällsbyggarbranschen som ville lyssna till och diskutera med några av Sveriges tyngsta experter i ämnet.

bokpaket_allmanna_bestammelser_ny_261

Litteratur anslutande till Allmänna bestämmelser

Tre titlar som kommenterar, förklarar och visar praktisk tillämpning av de allmänna bestämmelserna. Bokpaket till specialpriset 1 074 kr (ord. pris: 1 343 kr).

puff_program_1260x800

AB 04 – branschpraxis och rättsutveckling

Fokus låg på hur AB 04 utvecklats de senaste åren och på standardavtalet som en funktionell och modern produkt för en dynamisk bransch. Föreläsare var erfarna praktiker, entreprenadjurister, forskare samt representanter från branschens organisationer.

Arrangör

Programpartners