Om Ecoforum

Svensk Byggtjänst och Nordbygg driver tillsammans Ecoforum, en mötesplats med fokus på framtidens hållbara byggande. Ecoforum genomförs under två dagar vart annat år och startade 2013. Ecoforum innehåller två delar. Dels en större konferens med en rad olika aktuella och spännande seminarier, dels en utställning där ny teknik, nya material och nya idéer presenteras.

Ecoforum bidrar till konkreta lösningar

– Vi vill med denna mötesplats bidra till att hålla tempot uppe i den ekologiska anpassningen av samhällsbyggandet. Här ska besökarna bli uppdaterade i den snabba utvecklingen inom området och kunna ta till sig konkreta lösningar som de kan omsätta i sina verksamheter, säger Petra Sörme, eventansvarig på Svensk Byggtjänst.

Ecoforum visar spjutspetsprodukter och rätt leverantörer

– Med Ecoforum vill vi verka för mer nätverkande, kontaktskapande och ett utbyte av kunskap vad gäller hållbart byggande. Här ska du hitta nya spjutspetsprodukter och rätt leverantörer. Att lyfta fram affärsmöjligheter och visa på de långsiktiga ekonomiska effekterna som hållbart byggande leder till är också otroligt viktigt, säger Peter Söderberg, projektledare för Nordbygg.

Premiärupplagan av Ecoforum ägde rum den 12 till 13 mars 2013 på Talk Hotel, bredvid Stockholmsmässan i Älvsjö. Programmet präglades av inspiration, nyheter och konkreta projekt.

Talare och gröna företag under Ecoforum 2013

Professor Göran Cars, KTH, som tog upp aktuella frågeställningar om vad hållbar stadsutveckling egentligen är och för vem den genomförs.

Niklas Svensson, vice stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad, presenterade Stockholms stads Vision 2030 med fokus på Promenadstaden.

Daan Cedergren, SWECO Architects, som beskrev arbetet med att transformera en 60-talsfastighet till en modern, miljöklassad byggnad.

Anna Denell, Hållbarhetschef på Vasakronan, gav fastighetsägares perspektiv på diskussionen kring miljökrav och miljöcertifiering.

Dessutom deltog innovativa gröna företag som Innventia och Plantagon. Innventia är ett av världens ledande forskningsbolag inom gröna byggmaterial och Plantagon är världsledande inom vertikal ”stadsodling”.
 

 Anmäl dig här till Samhällsbyggarforum 2014