Jämnt på jobbet

Byggbranschen måste bli mer jämställd för att kunna möta framtidens arbetsmarknad. Kvinnoförnedrande attityder och känslan av en otrygg arbetsplats leder till sämre arbetsklimat som drabbar alla. Svensk Byggtjänst har därför en långsiktiga satsning mot sexism och ojämställdhet inom byggsektorn.

Vi lägger särskilda resurser på att kontinuerligt rannsaka och bevaka vad som händer i denna fråga inom byggbranschen. Vilka missförhållanden och utmaningar finns i vår verklighet? Och vilka exempel kan visa på hur det ska vara och hur man når dit?

Nedan har vi samlat verktyg för att jobba aktivt med jämställdhet.

Jämnt på jobbet - Innovation

”Det krävs tålamod och tydliga mål”

”Det krävs tålamod och tydliga mål”

Efter tio års envist arbete är Riksbyggen nu nära målet om att 40 procent av alla chefer ska vara kvinnor.  Nu höjs ribban till 50 procent...

Här ska hälften vara kvinnor

Här ska hälften vara kvinnor

Hos hustillverkaren Lindbäcks ska hälften av alla anställda vara kvinnor. Målet sattes först. Planerna för hur det skulle uppnås kom senare...

Jämnt på jobbet - Verktyg

Klarar du fördomstestet?

Klarar du fördomstestet?

Hög tid att ta tag i attityderna på jobbet, men lite svårt att veta i vilken ände ni ska börja? Projektet Stoppa machokulturen har flera verktyg ni kan använda...

Ny handbok för likabehandling

Ny handbok för likabehandling

Lagstiftningen kring diskriminering i arbetslivet är omfattande. Men vad räknas egentligen som diskriminering, och vad har arbetsgivaren för skyldigheter...

Jämnt på jobbet - Regler och fakta

Jämnt på jobbet - Rektytering och karriär

Ny satsning ska ge fler kvinnliga fastighetsskötare

Ny satsning ska ge fler kvinnliga fastighetsskötare

Fastighetsbranschen är i ett skriande behov av fastighetsskötare. Målet är att bidra till kompetensförsörjningen, och samtidigt göra branschen mer jämställd...

Ny satsning ska ge fler kvinnliga fastighetsskötare

Så går det för kvinnor och män efter YH-examen

Kvinnorna fullföljer studierna i något större utsträckning än männen, men får i lägre grad jobb som stämmer med utbildningen, visar en ny rapport från Myndigheten för Yrkeshögskolan...

Jämnt på jobbet - Innovation

Hantverksbyxor för gravida stor succé

Hantverksbyxor för gravida stor succé

Hantverkskläder anpassade till kvinnor har inte alltid varit en självklarhet, men nu erbjuder många tillverkare det. Byxor för gravida är dock företaget Operose fortfarande ensamma om...

Läs även...