Byggkoll magasin – den fysiska tidningen för dig som behöver hålla dig uppdaterad om lagar, regler, normer och ny teknik. Utkommer med fyra nummer per år.

1 090 kr / årExkl. moms

I Byggkoll magasin går vi på djupet och analyserar konsekvenser av förändringar av lagar, regler och standarder. I varje nummer har vi ett aktuellt branschtema och vår debattforum släpper fram starka åsikter och intressanta infallsvinklar från branschen. Byggkoll magasin utkommer 4 gånger per år och bevakar områdena Anläggning, EL&Tele, Förvaltning, Husbyggnad och VVS.