Vi vet hur man skapar en fosforfälla

Vi vet hur man skapar en fosforfälla

Många avloppsanläggningar visar på brister i såväl utförande som tillsyn. Men hur ska man då gå tillväga för att få till stånd en väl fungerande anläggning?

Det kan vi på Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst svara på. Våra informatörer besöker varje dag företag i runt om hela Sverige där de informerar om lagar, regler och ny teknik – och dess olika konsekvenser.

Vill du veta mer om hur vi kan öka kunskap och därmed tryggheten hos dig och dina medarbetare? Kontakta vår Kundservie

Epost till Kundservice