AMA - den viktiga tegelstenen

Några röster från videon:

"AMA är accepterad av konsult, Trafikverk och entreprenör"

"AMA Hus tas fram av branschens aktörer"

"AMA - skräcklitteratur för fuskbyggare"