Den framtida rollen för BIM-samordnaren

Svensk Byggtjänsts nätverk ”Unga talanger” spekulerar om BIM-samordnarens framtida roll i projekterings- och produktionsskedet. 

”Det blir mer och mer projektering och mer och mer digital kompetens framöver.”