Internet explorer 11 kommer att slutas supportas här på byggtjanst.se. Vi rekommenderar att byta till en modernare webbläsare. Exempel Chrome, Edge eller Firefox

Tillbaka

Därför behövs AMA Funktion

Svensk Byggtjänsts AMA Funktions-experter bjöd den 15 september 2022 på webbinarium med möjlighet till direktchatt. Frågor och svar listas längre ned på sidan.

Johanna Brolin, produktägare för AMA Funktion, berättade om nyttan och AMA-chefen Christian Sterner redde ut hur AMA Funktion påverkat AMA i stort. Klas Eckerberg förklarade hur AMA Funktion hjälpt branschens digitalisering och Svensk Byggtjänsts hållbarhetschef Maria Hernroth berättade om möjligheten att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och hur AMA Funktion fungerat som ett stöd till det. Vi fick även reda på hur olika yrkesgrupper kan påverkas av AMA Funktion.

    
Del 1 – Frågor & Svar från webbinariet "Därför behövs AMA Funktion" 15 september 2022


Vilka är de största fördelarna med att använda AMA Funktion?

Funktionsbeskrivningen är ett dokument där alla inkopplade i projektet har möjlighet delta under framtagandet av beskrivningen. Det underlättar för kommunikation mellan de olika deltagarna, minskar risken för fel och gör det effektivare att jobba tillsammans.

Hur kommer man igång rent praktiskt med AMA Funktion?

Vår avsikt är att det ska gå att starta relativt enkelt själv med hjälp av verktyget och böckerna. Böckerna AMA Funktion 22 och Beskrivningshandboken 22 ger en bra grund för att lära sig mer. Vår tekniska säljare hjälper till vid behov.

Vi kommer att skicka ut information när det kommer nya utbildningstillfällen som till exempel webbinarium eller e-utbildningar. Den som är anmäld till vårt nyhetsbrev får vet i god tid när och vad som kommer från oss härnäst.

Hur hittar man E-utbildningen?

E-utbildningen finns på www.byggtjanst.se  och tar ca 30 minuter att genomföra.De som redan har ett konto hos oss loggar in och går till fliken Utbildningar under Mina sidor. Om man saknar konto skapar man det enkelt på vår webbsida eller kontaktar vår kundservice.

Finns det något exempel på vad kravmallarna innehåller?

Kravmallarna innehåller råd och anvisningar till hjälp för de som bygger funktionsbeskrivningar. De tre kravmallarna innehåller förslag på strukturer som anpassas utifrån varje projekt. Strukturerna gäller hela byggnadsverket, både inomhus och utomhus, byggnad och anläggning. 

Måste man använda kravmallar?

Nej det måste man inte. Att starta med en tom kravmall innebär att du kan starta igång en funktionsbeskrivning för vilket bygg- och anläggningsprojekt som helst.

För vilka projekt fungerar det att använda AMA Funktion? Går det att använda för mark- och anläggningsuppdrag eller VA- uppdrag som till exempel pumpstationer och tryckstegringsstationer?

AMA Funktion fungerar för hela branschen och går att använda för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt. I nuläget har vi tagit fram tre kravmallar, flerbostadshus, äldreboende och förskola tillsammans med samarbetspartners. Vår förhoppning är att nya kravmallar kommer att utvecklas tillsammans med er i branschen. Vi undersöker var det finns störst behov och var en ny kravmall kan komma att göra mest nytta. Vår förhoppning är att bredda antalet kravmallar på anläggningssidan, men även för fler byggnader. Har ni önskemål om att undersöka möjligheten att utveckla en ny kravmall är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Är AMA Funktion främst för nyproduktion eller även för ROT?

AMA Funktion fungerar för nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad. Funktionsbeskrivningen anpassas helt och hållet utifrån projektets förutsättningar.

Vad är CoClass?

CoClass är ett branschgemensamt klassificeringssystem som är framtaget för att en helt digital process och bygger på nationell standard. I CoClass får objekt olika ID som gör att det är möjligt att koppla data till varje enskild del i ett byggnadsverk. CoClass fungerar parallellt med BSAB, det andra klassifikationssystemet som används för AMA. CoClass är skapat för att fungera både nationellt och internationellt och finns på både på svenska och engelska.

Vad är AMA Funktions relation till ABT?

ABT lägger grunden för relationen mellan beställare och entreprenör. AMA Funktion används för att skapa en funktionsbeskrivning och underlag för vad som ska genomföras.

Är AMA funktions ett verktyg/system som körs i molnet eller kan jag köra det i vår egen IT miljö? Om AMA Funktion är molnbaserat, går det att använda på en myndighet som inte tillåter det?

AMA Funktion är molnbaserat vilket innebär att det går att använda var du än sitter och jobbar. För att komma åt verktyget loggar du in på www.byggtjanst.se och går vidare till mina tjänster. För de kunder som inte tillåter molnbaserade verktyg försöker vi hitta en lösning i varje enskilt fall.

Vilka är den största fördelen med att använda AMA Funktion inom förvaltning?

Eftersom AMA Funktion bygger på CoClass är det möjligt att skapa en helt digital process som går att ta vidare med in i förvaltningen. Alla information finns på en plats vilket gör det möjligt att få en översyn projektet och föra över information till andra system som används i förvaltningen.

nullSvensk Byggtjänst15 Sep 2022