device_hus

AMA Hus online

AMA Hus är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av husbyggnadsarbeten. AMA Hus utges i nya generationer vart tredje år. Den senaste är AMA Hus 14...

Pris: 4 930 kr/år + moms

ama_hus_18_6361341

AMA Hus 18

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. Viktiga nyheter i AMA Hus 18: Nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa med underliggande koder och rubriker ...

Pris: 3 390 kr + moms

ra_hus_6361342

RA Hus 18

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 18 är en revidering av RA Hus 14...

Pris: 3 390 kr + moms

ama_hus_14_6361331

AMA Hus 14

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras.Viktiga nyheter i AMA Hus 14: Förändringar gällande isolering av kallvindskonstruktioner Råd och anvisningar för utfo...

Pris: 3 390 kr + moms

ra_hus_14_6361332

RA Hus 14

RA Hus innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar beskrivningar för husbyggnadsarbeten. RA Hus utges i nya versioner vart tredje år. RA Hus 14 är en revidering av RA Hus 11...

Pris: 3 390 kr + moms

MER Hus 14 - Mät och ersättningsregler för husbyggnadsarbeten

MER Hus 14

"MER Hus 14" innehåller Mät- och ersättningsregler för husbyggnadsarbeten och är anpassad till AMA Hus 14. Denna utgåva av "MER Hus 14" innebär en harmonisering med MER Anläggning 13...

Pris: 3 390 kr + moms

Särtryck ur AMA Hus 14. Plåtbyggnad

Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 14

Särtrycket innehåller text ur AMA Hus 14 som berör byggnadsplåtslageri. I beskrivningar upprättade i anslutning till AMA kan dock förekomma hänvisningar till andra koder och rubriker än de som redovisas i detta särtryck...

Pris: 1 810 kr + moms

maleriarbeten_sartryck_ur_ama_hus_14_650_6361334

Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 14

"Måleriarbeten. Särtryck ur AMA Hus 14" är ett särtryck ur AMA Hus 14 har tagits fram på initiativ av och i samarbete med Målaremästarnas Riksförening. "Måleriarbeten...

Pris: 1 350 kr + moms