Omvärldsbevakning Besök

Fyra gånger per år kommer vår informatör till er med uppdaterade nyheter inom våra olika bevakningsområden - Husbyggnad, VVS, El och Tele, Förvaltning samt Anläggning. Under träffen går ni gemensamt igenom det som berör just ert verksamhetsområde.
Omvärldsbevakning Besök

Förutom att informera och bygga kunskap så är vi även bollplank för våra kunder. Vi hjälper våra kunder att förstå konsekvenserna av nya lagar, förordningar, regler och ny teknik vilket gör att våra kunder undviker dyra misstag.

Arbetar du på en större arbetsplats får ni en egen informatör som kommer till ert kontor. Mindre företag väljer ofta ett delat besök där flera företag deltar tillsammans med en informatör från Svensk Byggtjänsts Omvärldsbevakning.

Skötsel av bibliotek

För de kunder som abonnerar på tjänsten Omvärldsbevakning Besök erbjuder vi skötsel av bibliotek. Två eller fyra gånger per år görs en översyn av fackbiblioteket då vi märker och sorterar litteraturen enligt ALBS-systemet. Inaktuell litteratur märks och vi samråder med dig om behov av inköp av aktuell, kompletterande litteratur. Med ALBS sorteringssystem hittar du lätt den sökta boken och du vet alltid om den är aktuell eller om det finns en senare utgåva.

Beställ mer information om tjänsten Omvärldsbevakning Besök och Biblioteksskötsel få en offert direkt!