Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies och vår personuppgiftspolicy.

Litteraturbevakning Byggregler

Litteraturbevakning Byggregler innebär att du med automatik får utvald och nyutgiven litteratur inom ämnesområde Byggregler - lagar, regler och handböcker.

Vad får du som abonnent?

Litteraturbevakning (LBT) Byggregler innebär att du med automatik får utvald och nyutgiven litteratur inom ämnesområdet Byggregler - den senaste utgåvan av Boverkets byggregler, BBR samt kommentarer som berör de regler som styr byggandet i anslutande litteratur som till exempel handboksserien Byggvägledning. Området Byggregler är en av våra mest populära bevakningstjänster.

Var påläst inom ditt specialområde

LBT byggregler handlar om vilka regler som gäller inom till exempel arbetsmiljö, tappvattenssystem, bullerskydd, säkerhet eller ändring av byggnad. Har du frågor och funderingar kring något av ovanstående områden? Då är Litteraturbevakning Byggregler något för dig. Genom tjänsten får du ta del av allt från författningshandböcker om byggsektorn till böcker om Energihushållning och värmeisolering. LBT Byggregler riktar sig till dig som behöver kunskap och vägledning kring de regler som styr byggandet inom brandskydd, byggvägledning, regelsamling för byggande, dimensionering av brandskydd, brandbelastning samt utdrag ur plan- och bygglagen.

Tidigare litteratur

Med regelsamling för hushållning, planering och byggande, så får du råd för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Vad sägs om "Detaljplanehandboken" där processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande ligger till grund för innehållet? Tidigare litteratur har även berört ämnen som byggvägledning, fukt, hygien, hälsa och miljö samt ventilation. "Bygg ikapp” är till exempel en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig

Verktyg ger trygghet

Vi tror att du kanske sitter med budget för nybyggnad eller produktionskostnader rörande badrum, kök, flerfamiljshus, skolor, kontor eller industrier. Hos LBT Byggkostnader får du ta del av verktyg som underlättar beräkningen av t ex tilläggs- och extraarbete samtidigt som du får hjälp att utföra tidsplanering avseende tidsåtgång mm för såväl mindre som större entreprenader.

Alltid den senaste litteraturen

Med Litteraturbevakning Byggregler vet du att du alltid har relevant tillgång till den senaste litteraturen inom allt från bostadsbestämmelser till regelsamlingar. När du anslutit dig till bevakningen får du litteraturen skickad till din adress så att du får den direkt vid utgivningstillfället, först av alla!
Läs mer och beställ

Tidigare litteratur inom bevakningsområdet

Författningshandbok för byggsektorn 2021/22

Den årliga boken redovisas ett brett urval av de författningstexter
som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning.
Lagar, förordningar...

1 090,00 kr

Plan- och bygglagen. En kommentar

Plan- och bygglagen – en kommentar behandlar plan- och bygglagen paragraf för paragraf med hänvisningar till relevant reglering...

1 393,00 kr

Bostadsbestämmelser 2021

En handbok om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö – nybyggnad och ändring. En bestämmelse kan vara lag, förordning,...

495,00 kr

Energihushållning o värmeisolering. Byggvägledning 8. Utg 5

Denna femte utgåva av Energihushållning och värmeisolering tar hänsyn till ändringarna i avsnitt 9 Energihushållning till och med...

495,00 kr

Brandskydd i BBR 29

Den nya handboken Brandskydd i Boverkets byggregler innehåller avsnitt fem i BBR 29 och ger en heltäckande bild...

1 500,00 kr

Boverkets byggregler, BBR 29 (t o m BFS 2020:4)

Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler sammanställer alla bestämmelser från grundförfattningen BFS 2011:6 till ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR...

350,00 kr

Bygg ikapp. Utg 7

Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om...

685,00 kr

PBL Utg 3. En handbok om PBL o samhällsbyggande

Denna tredje utgåva är kraftigt omarbetad och beskriver lagen i sitt sammanhang och hur den är tänkt att...

582,00 kr