Plan- och bygglagen. En kommentar

av Jesper Blomberg, Johan Svensson
bok

1 393 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler

Plan- och bygglagen – en kommentar behandlar plan- och bygglagen paragraf för paragraf med hänvisningar till relevant reglering på närliggande områden. Boken riktar sig till den som söker en fördjupad – men ändå lättillgänglig – sammanfattning av rättsläget.

Kommentaren bygger på en genomgång av författningstext och förarbeten, men framför allt på ett stort antal rättsfall.